Innlegg

Vi opplever å måtte fyre med egen bordkledning

Hvert eneste år får vi og våre kollegaer beskjed om at vi må løpe fortere, jobbe smartere og omstille oss.

De tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs Hospital er frustrerte over stadig nye krav om effektivisering og innsparing. Gro Lillebø (midten) svarer helseministeren og mener økonomien ikke er styrket ved sykehuset. Maiken Isachsen-Hagen (t.v.) og Kenneth Sandmo Grip.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Helseminister Bent Høie svarer oss i Adresseavisen 12. februar og hevder at regjeringen hvert år styrker sykehusene. Vi setter pris på svar, men vi ville også sette pris på om Høie gjorde hjemmeleksen sin litt bedre. De pengene han sier han har bevilget vises nemlig ikke igjen i våre budsjetter som annet enn småsummer. Mindre enn ti millioner kroner er for eksempel den reelle netto «styrkingen» ved St. Olavs hospital fra 2018 til 2019. Det dekker langt fra de behovene sykehuset har.

Hvis vi legger til grunn at vi skal behandle enda flere pasienter og har årlige krav om «aktivitetsøkning» på 1,2 prosent, at bygningene våre har et begynnende vedlikeholdsetterslep og at vi ikke har råd til å sette av penger til å fornye livsnødvendig medisinsk teknisk utstyr, sier det seg selv at dette ikke er noen reell styrking.

LES OGSÅ: Økonomien i Helse Midt-Norge er svært krevende


Helseministeren «forventer at helseforetakene tar sitt ansvar og arbeider innenfor de rammene som Stortinget gir dem». Han viser til Nasjonal helse- og sykehusplan og det årlige oppdragsdokumentet, som gir føringer til helseforetakene. Vi leser alltid oppdragsdokumentet nøye. Og vår oppfatning er at det ligger så mange krav i oppdragsdokumentet at de regionale helseforetakene i praksis ikke har så veldig stort handlingsrom. Kravene fører også til økte kostnader som vi må effektivisere for å dekke inn.

Gro Lillebø 

 

Vi er pålagt å behandle pasienter, hvilket skulle bare mangle. Men vi pålegges også å investere i, og sette av penger til, nye dyre prosjekter som politikerne – også de fra ministerens eget parti Høyre – i valgkampen både går til valg på og tar æren for.

«Det er rom for å gjøre en del oppgaver på en ny måte», sier helseministeren. Vet du, helseminister, at vi kontinuerlig jobber for å gjøre oppgaver på en ny måte? Hvert eneste år får vi og våre kollegaer beskjed om at vi må løpe fortere, jobbe smartere og omstille oss. Og når vi gir signaler om at det både begynner å gå ut over produktiviteten, motivasjonen og at vi opplever å måtte fyre med egen bordkledning, kommer bare den samme beskjeden fra departementet: «Helseforetakene har ansvar..».

LES OGSÅ: Et kvarter av sykepleiernes arbeidstid som skaper bråk


Ja, helseforetakene har ansvar for. Men det er du, Høie, regjeringen din og departementet ditt som har det øverste ansvaret. Det er dere som legger rammene. Du gikk til valg på 12 milliarder til sykehusene innen 2017. Til nå er ikke det innfridd. Samtidig driver fylkespolitikere fra regjeringspartiene splittende retorikk for å få oss til å krangle om penger internt i regionen. Det er det ingen som tjener på, bortsett fra dem som helst ikke vil ha oppmerksomhet rundt det faktum at bevilgningene ikke står i stil med ambisjonene.

Hør våre kommentatorer og gjest Jonas Skybakmoen snakke om Venstre-bråk, Skippysenteret og trøndersk kulturliv

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter


På forsiden nå