Debatt

Feil utformet skatt kan få utilsiktede konsekvenser

Lakseskatt handler i mindre grad om oppdretterne skal betale en høyere andel av overskuddet sitt til samfunnet enn andre bedrifter.

Lakseskatt handler i mindre grad om oppdretterne skal betale en høyere andel av overskuddet sitt til samfunnet enn andre bedrifter. Diskusjonen dreier seg om hvordan en ny skattemodell vil påvirke bærekraft, vekst og sysselsetting, samt stabilitet og fordeling av skatteinntekter til kystkommuner. 

Saken oppdateres.

Det er ikke urimelig med egen lakseskatt skriver Adresseavisen på lederplass. Argumentet er at oppdrettsnæringen har eksklusiv tilgang til vårt fellesgode, gjennom å utnytte arealet utenfor kysten til oppdrett.

LES OGSÅ: Klart Høyre-nei til lakseskatt

Det er liten tvil om at dette er en bransje som tjener godt med penger om dagen. Flere har derfor tatt til orde for at oppdretterne betaler en større andel tilbake til samfunnet. Diskusjonen i det siste har dreid seg om det er staten eller kommunene som skal være mottager av disse pengene. Både Nordlys og Bergens Tidende har på lederplass tatt til orde for at mesteparten av skatten bør føres tilbake til kommunene.

BÅRD MISUND, førsteamanuensis Handelshøyskolen   Foto: Universitetet i Stavanger

 

Oppdrettsselskapene betaler allerede en høyere andel av overskuddet sitt enn de fleste andre bedrifter. Utover vanlig selskapsskatt betaler oppdrettsselskapene eiendomsskatt, markedsavgift og forskningsavgift. I tillegg ble det i 2018 kjøpt ny produksjonskapasitet for totalt 3.9 milliarder, som også er en form for skattebetaling til samfunnet.

Lakseskatt handler i mindre grad om oppdretterne skal betale en høyere andel av overskuddet sitt til samfunnet enn andre bedrifter. Det gjør de allerede. Betaling for konsesjoner er også en form for skattebetaling til samfunnet.

Kort oppsummert handler diskusjonen om hvordan en ny skattemodell vil påvirke bærekraft, vekst og sysselsetting, samt stabilitet og fordeling av skatteinntekter til kystkommuner.

Dagens system gir kommunene med oppdretts-aktivitet brorparten av utbetalingene fra Havbruksfondet. Skal tilleggsskattene fortsatt skal gå til kysten eller om de skal innkreves av staten? Sistnevnte mekanisme er mange kystpolitikere kritisk til, og årsaken bak Venstres landsmøtevedtak mot en statlig grunnrenteskatt.

LES OGSÅ: Lakseskatt kunne gitt dem millioner i kommunekassa, likevel sier de nei


Det neste spørsmålet gjelder valg av skattemodell. Skal dagens ordning med auksjoner utvides med en produksjonsavgift, eller skal den erstattes med en grunnrenteskatt som i vannkraft og petroleum? Innkreving av en grunnrenteskatt vil være ressurskrevende og dyrt.

I havbruk vil en slik skattemodell gi de største integrerte selskapene muligheter til å flytte overskudd til områder med lavere skatt. Ikke minst er det et poeng at samme skattemodell er under utredning på grunn av bekymringer at den hemmer investeringer i vannkraft.

LES OGSÅ: Lakseskatt kan gi opptil 7 milliarder kroner i statskassa

Aftenposten stilte nylig spørsmålet om en klassisk grunnrentebeskatning vil fungere like godt for oppdrettsnæringen som for andre grunnrentenæringer.


Havbruk er utpekt som en næring som potensielt kan erstatte oljen. Veien dit er lang. Dette er langt fra en moden næring. Vekstpotensialet er betydelig. Men en mangedobling av verdiskapning fra havbruk vil være svært krevende å få til. Næringen har i dag vesentlige utfordringer med lus og sykdom.

LES OGSÅ: Solberg om lakseskatt: - Lurt å vente på utredningen

Dagens utfordringer må løses før veksten kan komme. Vil et nytt skattesystem fremme eller hemme næringens muligheter til å utvikle mer bærekraftig teknologi? Skatt er en type rammebetingelse som kan ha stor innvirkning på innovasjon, investeringer og bærekraftig vekst. Feil utformet skatt kan gi utilsiktede konsekvenser for næringens fremtidige miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraft.

Hør våre kommentatorer snakke om Venstre i krise, brudd i trondheimspolitikken og Kosmorama-suksess

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: Jeg sjekker telefonen min hvert tiende minutt. Sosiale medier er som er rusmiddel

På forsiden nå