Debatt

Jeg så fram til pensjonen etter 38 år i skolen, men en liten AFP-feil ble et mareritt

Jeg må betale tilbake 183.255 kr – det jeg egentlig skulle leve for i høst, skriver Terje Grønningsæter i dette debattinnlegget.

«Jeg beholder 20 prosent alderspensjon, som utgjør 2 969 kr etter skatt. Ikke så mye å leve av, og ikke det jeg hadde forventet etter 38 år som en yrkesutøver» skriver Terje Grønningsæter. Bildet er fra da han jobbet som lærer ved Spongdal skole. 

Saken oppdateres.

En liten feil eller misforståelse kan føre til alvorlige konsekvenser for pensjonen din.

Etter å ha arbeidet 38 år i skoleverket, så jeg fram til å kunne pensjonere meg. Det siste året i arbeid, 2017–2018, arbeidet jeg 80 prosent, og mottok fra november til august det jeg trodde var 20 prosent avtalefestet pensjon (AFP). Det viste seg å være alderspensjon fra folketrygden. Og her startet misforståelsen som førte til marerittet.

Arbeidsgiver søkte om 100 prosent AFP fra august 2018, da jeg gikk ut som pensjonist. Statens pensjonskasse sendte brev i juli om at pensjonen var i orden, og brutto sum jeg ville motta.

Les også: Mette taper 1,2 millioner i pensjon fordi hun jobbet for lenge

Jeg har i ettertid forstått at det eksisterer rutiner i pensjonskassen, som skal sjekke om andre ytelser blir mottatt. Disse rutinene ble tydeligvis ikke fulgt.

I august startet utbetalingene av AFP + 20 prosent alderspensjon. Disse ble slått sammen til en sum av Nav, som står for utbetalinger av pensjon.

Noen har lagt sammen 100 prosent med 20 prosent og fått svaret 100 prosent. Summen som ble utbetalt var ikke så stor at det var noen grunn til å mistenke at noe var feil. Så i desember mottar jeg brev om at jeg har fått utbetalt for mye i pensjon. Jeg kontakter Nav, og tilbyr meg å betale tilbake det jeg har fått for mye. Dette er ikke mulig, får jeg som svar. Det viser seg, at på grunn av ytelsen fra folketrygden på 20 prosent, som utgjør 4235 kr før skatt, krever Statens pensjonskasse tilbakebetalt 100 prosent AFP, 183.255 kr.

Les også: Pensjonsekspert: - Folk får mindre pensjon fordi de sparer for lite i aksjer

Fra 1. januar står jeg uten ytelser fra Statens pensjonskasse. Jeg får også beskjed om at jeg må arbeide en måned for å kunne få startet opp utbetaling av AFP igjen.

Jeg må i tillegg betale tilbake 183.255 kr – det jeg egentlig skulle leve for i høst.

Jeg beholder 20 prosent alderspensjon, som utgjør 2969 kr etter skatt. Ikke så mye å leve av, og ikke det jeg hadde forventet etter 38 år som en yrkesutøver som har betalt inn pensjon i alle disse årene.

Jeg innrømmer at jeg har gjort feil/har misforstått hva ulike ytelser betyr. Statens pensjonskasse, og kanskje også Nav, har gjort sine feil, men det får ingen konsekvenser. Resultatet er en «straff» på rundt regnet 200.000 kr. Jeg er usikker på hvilken kriminell handling man må begå for å få en tilsvarende straff.

Les også: Jeg er 81 år og har aldri opplevd noe lignende på et idrettsarrangement

Saken blir nå anket videre i systemet, til Trygderetten. Det er usikkert hva utfallet blir, men andre saker har vist at Statens pensjonskasse i mange saker får medhold.

Jeg skriver dette for at ikke andre skal havne i denne situasjonen. Pass på at alle detaljer er på plass i forbindelse med søknad om AFP.

Jeg undrer også på hvor mange slike saker som oppstår hos Statens pensjonskasse og Nav. Hvorfor blir ikke kontrollrutinene fulgt, og hvorfor får ikke slike rutinebrudd konsekvenser for andre enn den enkelte pensjonsmottaker? Er det slik lovens intensjon skal være?

Etter å ha rettet meg etter Statens pensjonskasses krav, tilbakebetaling av hele min AFP på 183.255 kr, og arbeidet i en måned, spurte jeg i dag om AFP ville starte opp igjen.

Svaret var at saksbehandlingen tar inntil tre måneder...

Hør våre kommentatorer snakke om Venstre i krise, brudd i trondheimspolitikken og Kosmorama-suksess

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: Jeg sjekker telefonen min hvert tiende minutt. Sosiale medier er som er rusmiddel

På forsiden nå