Debatt

Høyskoleparken - Norges beste slakklinepark!

Bevar hele Høyskoleparken og la slakklinemiljøet i Trondheim fortsette å blomstre!

Bevar hele Høyskoleparken og la slakklinemiljøet i Trondheim fortsette å blomstre, skriver innleggs forfatteren!  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Jeg skriver dette innlegget på vegne av de 350 medlemmene i Lineforeningen, Norges største slakklinegruppe. Slakkline er en idrett hvor vi spenner et 25 mm bredt bånd mellom to trær og balanserer fra den ene enden til den andre. Nybegynnere velger gjerne trær med 5–10 meters avstand, de viderekomne spenner gjerne liner i lengden 30–100 meter. Vi – alle slakklineinteresserte i Trondheim – er så heldige at vi har en park som er perfekt egnet for slakk line, nemlig Vestskråninga i Høyskoleparken. Her har vi mulighet til å rigge liner både for nybegynnere og for viderekomne, og slakklinegåere i alle aldre samler seg gjennom hele året her i denne parken.

LES OGSÅ: Verdivalg for innovativ og bærekraftig byutvikling


Det som gjør Vestskråninga så spesiell som slakklinepark er den naturlige helningen i parken. Når vi rigger lange slakkliner, lengre enn 30 meter, er vi avhengig av helninger i parken for at linen ikke skal bli for høy over bakken og dermed farlig å balansere på. «Bollen» – som vi kaller Vestskråninga – er helt perfekt for dette formålet. Grunnet parkens perfekte uform kan vi her rigge liner så lange som 50 meter, som likevel aldri er mer enn 30 cm over bakken, og dette gjør linen veldig trygg å gå på.


Campusprosjektet påstår at de to planlagte byggene i Hestehagelunden / Vestskråninga ikke får noe konsekvenser for parken, og at ingen brukergrupper blir berørt. Dette er en absurd påstand da brorparten av slakklineaktiviteten i Trondheim foregår nettopp her. Slakklinemiljøet vil bli kraftig svekket om disse byggene virkelig blir realisert. Det er ingen annen park i Trondheim som er i nærheten så bra for slakkline som Vestskråninga i Høyskoleparken. Undertegnede kjenner heller ikke til bedre slakklinepark i hele Norge. Helningen på parken er rett og slett perfekt for slakkline, og sporten holdes trygg ved at linene aldri er høyt over bakken.

Les også denne kronikken: Det må være mulig å forflytte seg under tak fra Hesthagen til Gløshaugen

Lineforeningen ønsker at Trondheim skal være best i Norge på slakkline. Per dags dato er vi det, i hvert fall hvis vi ser på antall medlemmer, aktivitetsnivå og hvor gode parker vi har – og da med Vestskråinga i Høyskoleparken som den beste. Foreningen har vokst seg til å bli en stor og variert gruppe, der slakklineinteresserte i alle aldre og med alle bakgrunner er velkomne. Stadig kommer folk bort og snakker med oss når vi har rigget line i Vestskråinga og er interesserte i idretten vår. Lineforeningen skal være en åpen og inkluderende forening som skal skape lavterskel-aktivitet i Trondheims parker hele året.

Les også: Huset de bor i, kan bli revet for nytt universitet


Høyskoleparken betyr veldig mye for slakklinemiljøet i Trondheim. Hvis NTNU og campusprosjektet får lov til å bygge i Vestskråninga mister Trondheim sin aller beste slakklinepark, og med det mye lavterskelaktivitet, liv og røre rundt campus. Bevar hele Høyskoleparken og la slakklinemiljøet i Trondheim fortsette å blomstre!

 
Bevar hele Høyskoleparken og la slakklinemiljøet i Trondheim fortsette å blomstre, skriver innleggs forfatteren! 

Bevar hele Høyskoleparken og la slakklinemiljøet i Trondheim fortsette å blomstre, skriver innleggs forfatteren! 

På forsiden nå