Debatt

Kollektivtrafikkens framtid er truet i distriktet

Etter at fylkespolitikerne sendte AtB sitt forslag i retur med beskjed om å redusere kostnadene med bortimot 50 millioner kroner, kommer det forslag fra AtB om at der det er tog fjernes gjennomgående busser.

Nils Jonli er til daglig ansatt som bussjåfør i Boreal buss AS avdeling Orkanger og hovedtillitsvalgt i Norsk Transportarbeiderforbund Midt-Norge. Jonli er bekymret for busstilbudet i distriktet og for arbeidsplassene.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Jeg er til daglig ansatt som bussjåfør i Boreal buss AS avdeling Orkanger. I tillegg er jeg hovedtillitsvalgt i transportbussklubben vår i Boreal for Midt-Norge(Norsk Transportarbeiderforbund).

Etter over 16 år som bussjåfør har jeg gjort meg opp en del tanker om det som holder på å skje i vår næring og tenker da på framtidens busstilbud i distriktene. Vi har mye distrikt etter sammenslåinga til et Trøndelag.

LES OGSÅ: AtB har lavere mål på bygda en i byen

Alle vet hva som skjedde i 2013 ved innføring av anbud der skole og rutekjøring ble splittet, noe som resulterte i splittelse av arbeidsmiljø samt reduserte stillinger til mange sjåfører. Fra høsten 2013 ønsket AtB (velsignet av politikere) på nytt å finne opp «hjulet».

Opparbeidede gjennomgående ruter fra plasser som Aure, Hemne, Meldal, Røros, Selbu og Oppdal ble endret eller lagt ned, og samtidig forsvant også store deler av passasjerene.

Men etter en hektisk oppstart fikk vi justert en del på avganger samt satt inn flere busser, noe som gjorde at passasjerantallet tok seg opp igjen og faktisk økte på noen av våre stamruter. Så nå har situasjonen rundt omkring delvis normalisert seg fra oppstarten i 2013.

Men så nærmer det seg nytt anbud for distriktet (oppstart august 2021). Politiske vedtak skal taes framover. Nye Trøndelag er langstrakt på alle vis, så hvilken inndeling og hvor mange pakker som blir lagt ut vet vel ikke så mange ennå.

LES OGSÅ: Kutter i busstilbudet i Trøndelag - flere må ta tog

Mange av oss tillitsvalgte fra alle selskaper som drifter busskjøring i region i nye Trøndelag ble i fjor vår (2018), er invitert av AtB til å bli med i en referansegruppe for prosjekt 2021. Dette for at AtB ønsket å bruke vår kompetanse om distriktskjøring. Vi deltok i hele sju møter.

Svaret fra oss tillitsvalgte var entydig at når det blant annet gjelder gjennomgående busser må dette opprettholdes. Dette for å ikke havne i delvis samme situasjon som 2013 der passasjerene forsvant. Også dette med å tilstrebe å kunne tilby faste 100 prosent stillinger var det gjennomgående enighet om.

Men etter at fylkespolitikerne sendte AtB sitt forslag i retur med beskjed om å redusere kostnadene med bortimot 50 millioner kroner, kommer det forslag fra AtB der det i korte trekk går på at der det er tog fjernes gjennomgående busser. Også busser fra Hemne, Meldal, Selbu og Røros er foreslått skal stoppe på henholdsvis Stjørdal stasjon, Orkanger skysstasjon, Støren stasjon) da disse defineres som hovedknutepunkt av AtB.

Dette kan bli en rasering av busstilbudet i distriktet der vi nok en gang kan bli sittende igjen med reduserte stillinger og passasjerer som har mulighet tyr til privatbilen. Dette rammer spesielt hardt ungdommer samt de eldre som ikke hverken kan eller ønsker å måtte bytte buss eller eventuelt ty til tog for å komme til f.eks St. Olavs hospital.

Er det sånn at politikerne ikke bryr seg om det som er i ferd med å skje? Jeg er meget bekymret for mine arbeidskolleger som kanskje mister jobben sin eller må redusere sin stilling.

LES OGSÅ: Trondheimsområdet får 22 milliarder til nye tog, buss, gang- og sykkelveier

Jeg mener AtB har ansvar for å bidra til at alle større områder utenfor Trondheims-regionen har minst en gjennomgående avgang daglig til Trondheim. En ting har disse årene som bussjåfør lært meg og det er at å ødelegge et oppbygd rutenett er gjort på nesten ingen tid. Men å bygge opp et rutenett tar flere år om en i hele tatt klarer det igjen.

Så min oppfordring til politikerne er: Ønsker dere rutegående gjennomgående distriktsbusser i framtiden, så ikke bli stående på «perrongen» når det avgjøres i fylkestinget.På forsiden nå