Innlegg

Mange vil tape dersom nytt busstilbud vedtas

Etter at fylkeskommunen vedtok å redusere tilskuddet med ca. 50 millioner, har det vært flere møter mellom kommunene Røros og Holtålen og AtB om hvordan busstilbudet mellom Røros og Trondheim vil bli fra 2021.

AtB foreslår å kutte i busstilbudet blant annet mellom Trondheim og Røros. Bussjåfør Otto Teigseth og passasjerene vil bli berørt, mener tillitsvalgt i Norsk Transportarbeiderforbund.   Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Dagens busstilbud er meget godt og de reisende er meget godt fornøyde med tilbudet. Avgangstidene er slik at det går an å komme seg til og fra Røros og Trondheim på morgenen, på ettermiddagen og på kvelden.

LES OGSÅ: Kollektivtrafikkens framtid er truet i distriktet

Hvis busstilbudet blir sterkt redusert fra 2021, så vil AtB at toget skal være transporttilbudet framover. Både fylkeskommunen og AtB sier at det å ta vare på miljøet er en meget viktig sak. Men her skal det altså satses på ca. 40 år gamle dieseltog som bruker 12-15 liter diesel pr. mil, mens dagens moderne busser har Euro-6 motorer som bruker i underkant av 3 liter pr. mil. Hvor er fornuften i dette ? Dette er virkelig lite miljøvennlig. Disse togsettene har en kapasitet på ca. 130 passasjerer og når vi da vet at det fraktes 100-140 passasjerer med buss inn til Trondheim på søndager, så vil det bli trangt om plassen på toget.

Det er også meget stor forskjell på prisene på buss og tog i dag. En student betaler 76 kroner på bussen mens det koster 248 kroner på toget. En voksen betaler 114 kroner på buss og 331 kroner på toget mellom Røros og Trondheim.

LES OGSÅ: AtB har lavere mål på bygda en i byen

Når det gjelder avgangstider så har toget avgang fra Røros klokken 05.05, 15.37 og 19.37 på hverdager. Det er ugunstige tider hvis man for eksempel skal til sykehuset i Trondheim.

AtB foreslår også at bussen fra Røros bare skal gå til Støren for at passasjerene skal gå over på tog derfra. Det vil si at hvis man skal til St. Olavs, så må man først ta buss til Støren, så ta tog derfra til stasjonen i Trondheim og så ta buss eller taxi derfra til sykehuset. Det samme på returen. Reisende må altså innom seks forskjellige framkomstmidler for å ta denne turen. En så tungvint løsning gjør at bruken av privatbiler vil øke betraktelig. Dette er heller ikke særlig miljøvennlig.

Som den eneste regionen får ikke Røros og resten av Gauldalsregionen ikke beholde en eneste gjennomgående bussrute til Trondheim. Andre regioner som Hemne, Hitra/Frøya og Fosen får beholde en gjennomgående rute med den begrunnelsen at de har pendlere og skoleelever som passasjerer. Det samme har vi fra Rørosregionen også, men AtB har foreslått at det ikke skal være gjennomgående bussruter herfra.

LES OGSÅ: Kutter i busstilbudet i Trøndelag - flere må ta tog

Reduksjonen i busstilbudet i regionen vil også ramme arbeidsplassene til bussjåførene hardt. Mange 100 prosent stillinger vil forsvinne og sjåførene vil sitte igjen med kun skolekjøring i 60-70 prosent stillinger. Sjåfører vil søke seg vekk fra yrket og rekruttering inn i yrket vil bli vanskelig når hele stillinger ikke opprettholdes.

I løpet av 2018 og 2019 ble tillitsvalgte fra flere selskaper invitert av AtB for å benytte seg av vår kompetanse før utlysning av anbudet i 2021. Vi uttalte oss meget klart på at gjennomgående busser må opprettholdes for blant annet å kunne tilby sjåførene 100 prosent faste stillinger. Vi var også sterkt kritiske til at regionbussene bare skulle gå inn til enten Orkanger, Stjørdal eller Støren slik at passasjerene derfra måtte gå over på en ny buss eller over på tog. AtB har også denne gangen valgt å overse de tillitsvalgtes kompetanse på dette området. Før anbudet i 2013 advarte tillitsvalgte AtB sterkt mot å dele opp anbudet i to pakker, nemlig en skole/lokalrutepakke og en regionrutepakke. AtB valgte å ikke høre på oss og det ble en oppdeling som viste seg å bli meget kostbar for fylkeskommunen.

LES OGSÅ: Trondheimsområdet får 22 milliarder til nye tog, buss, gang- og sykkelveier

Hvis tilskuddsrammen for anbudet 2021 ikke endres vil AtBs forslag til regionruter bli en rasering av kollektivtilbudet i distriktene. Hvis denne nedskjæringen vedtas på fylkestingets møte nå i april, vil det bli mange tapere. Regionene mister dagens gode rutetilbud med buss, miljøet blir en stor taper hvis gamle dieseltog skal erstatte dagens moderne busser. I tillegg vil privatbilismen øke betraktelig når de reisende blir nødt til å skifte fremkomstmiddel flere ganger for å komme frem til bestemmelsesstedet. Og til sist vil mange faste 100 prosent stillinger forsvinne for bussjåførene.

Jeg håper at politikerne ser hva de kan være med på å vedta hvis de vedtar å redusere tilskuddet med 50 millioner i 2021-anbudet. Jeg håper at AtB også vil se på sitt forslag på nytt. Kanskje kan det være mulig å opprettholde gjennomgående ruter fra regionene også.

Hør våre kommentatorer snakke om vindmøllekrangel, fødetilbudkrangel, påske, påskekrim og Game of Thrones

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre

På forsiden nå