Politikerne bør sikre vindkraftutbygging i distriktene

Om vi ikke begrenser den globale temperaturstigningen, vil naturen ødelegges.

Omfattende vindkraftutbygging skjer i Trøndelag, her fra transport av vinge fra Åfjord til Roan tidligere i år.   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Tiltak mot global temperaturstigning redder naturen, og et viktig norsk bidrag i FNs klimadugnad er vindturbiner. Vi står foran liknende temperaturendringer som da dinosaurene ble utryddet. Bare nå er de menneskeskapte. Temperaturøkningen går langsomt, det er våre barnebarn som rammes.

Tore Undeland  Foto: ntnu

CO2-utslippene fra brenning av kull, olje og gass gir en ødeleggende global temperaturstigning. Jorden er å sammenligne med et drivhus eller en bil i stekende sol hvor vinduene skrues sakte igjen. Når vi flyr i 11 000 meters høyde, er det mellom 50 og 60 kuldegrader ute, selv om det alltid er sol. Takket være drivhusvirkningen av CO2 i atmosfæren har vi levelig temperatur på jordoverflaten. CO2 i riktig mengde er en velsignelse for kloden.

LES OGSÅ: Vi er ikke lovbrytere eller rasister!

Brenner vi ved aller annen biobrensel, blir det ingen global økning av temperaturen. Da reagerer kullet (C) i veden med oksygenet (O2) fra luften og lagret energi blir til varme samtidig som drivhusgassen CO2 slippes ut i atmosfæren. Men CO2 absorberes da den er mat for nye trær og planter som vokser, de spalter CO2 og C blir en byggestein når trær vokser og O2 slippes ut. Over millioner av år har det vært balanse med tilnærmet konstant CO2 i atmosfæren. CO2 som slippes ut på grunn av trær og planter, brenner eller råtner er i balanse med CO2 som høstes fra luften når trær vokser.

Energi fra at menneskene brenner kull, olje og gass har gitt oss en formidabel levestandard, de fossile brenslene er billige og så mye mer brukervennlig enn ved og inneholder mer energi pr kilo. På den samme måten, brenner vi ett kilo fossilt brensel, krever det over to kilo O2 fra luften og derved slippes ut over tre kilo drivhusgass CO2 i atmosfæren. MEN det er ingen mekanisme som trekker CO2 ut av atmosfæren. Nå har tilleggsmengden av CO2 i atmosfæren passert 40 prosent av det som var balansen før. Vi har en global temperaturstigning på cirka én grad. Isbreer smelter, der det er regn blir været villere og våtere med flom og jordskred, der det er tørt blir det matmangel, skogbranner og klimaflyktninger.

LES OGSÅ DENNE GJESTEKOMMENTAREN: Historiens verste rasering av trøndersk natur

Uten begrensning på brenning av fossilt brensel vil den globale temperaturen stige med over én grad for hvert 100. år. Temperaturstigningen er allerede 4 grader rundt Nordpolen, Grønland, Alaska og Sibir. I løpet av noen hundrede år vil isen på Grønland smelte om vi ikke begrenser CO2-utslipet fra brenning av fossil brensel, havet vil da stige seks meter. Når islaget i Antarktis har smeltet, stiger havet med over 60 meter. Siden havet blir varmere og utvider seg, vil havstigningen bli enda større. Skadene vil koste mye mer enn å forebygge med å bygge vindkraft. Land som bruker kull for å skaffe elektrisk energi vil slutte med det om Norge bygger vindkraft. Vi har alle våre internasjonale forpliktelser. En typisk diesel- eller bensin-bil slipper ut cirka to tonn CO2 per år. Norge slipper ut hele ni tonn CO2 per innbygger per år og tross alle underskrifter ved FNs klimakonferanser reduserer vi ikke utslippet av CO2. Sverige har redusert betydelig, 30 prosent over 20 år. Utslippet fra Kina stiger kraftig, og er nå hele fire tonn per innbygger per år.

Vi kan ikke sammenligne naturen i dag med vindturbiner, med naturen om 30 år uten vindturbiner. Om vi ikke klarer å begrense den globale temperaturstigningen, vil naturen ødelegges.

LES OGSÅ TONE SOFIE AGLENS KOMMENTAR: Kampen mot vindmøllene

Å skaffe oss CO2-fri energi er eneste grunnen til at vi bygger vindkraft i Norge. Gode vindforhold gjør at samme vindturbin gir dobbelt så mye strøm som vindturbiner i Tyskland. Det er vårt beste bidrag for den globale klima-dugnaden. Med de lave strømprisene vi har i Norge, er det ingen som tjener penger på vindkraft, subsidier er nødvendig. Globalt kommer 85 prosent av energien som nyttes fra kull, olje og gass. CO2-fri energi fra vannkraft, vindkraft, solceller og bioenergi må øke mens bruk av fossil energi må avta.

Politikerne sentralt vet dette, og skriver under på FNs klimavedtak. Da må de gripe inn og støtte vindkraftutbyggingen i distriktene, der det er god vind.

Hør våre kommentatorer snakke om vindmøllekrangel, fødetilbudkrangel, påske, påskekrim og Game of Thrones

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre

På forsiden nå