Debatt

Følelsen av sorg, tap og utenforskap i nye Trondheim

Av de folkevalgte fra Trondheim som takket ja til en ny periode, var det plass til de fra bykjernen men ikke Klæbu. Det viser at distriktet i nye Trondheim er taperen.

Prosessen for nye Trondheim kommune har ikke utnyttet muligheten som ligger i en kommunereform til å endre på strukturer, organisering og planer, skriver Astrid Grendstad.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Nye Trondheim kommune vil være oppe å gå 1. januar 2020 om ikke mirakler skjer i innspurten. Politikerne i distriktet av den nye kommunen ser, og vil se, konturene av utenforskap på de aller fleste områdene. Slik også i eget parti, MDG, er dette meget synlig. Følelsen av sorg, tap, utenforskap og rett og slett spor av arroganse og egoisme er tydelig.

LES OGSÅ: Nå er det bestemt hvilke seks som blir direktører i nykommunen

Dette er harde ord å bruke, men dette er ingenting sammenlignet med hva hjerte opplever. Eldre i Bratsberg, Byneset, Leinstrand/Heimdal og Tiller har kjent på disse følelsene og erfaringene for årtier tilbake, mens nå er det klæbyggen sin tur. Nei-siden i Klæbu som hentet forskere til et Folkemøte fra Telemark og Tromsø, de sa dette våren 2016. Alle studier av kommune- og fylkessammenslåinger viser nettopp dette, samt at demokratiet reduseres. Studier fra tilsvarende prosess i Danmark på slutten av første tiåret av 2000-tallet, viste at folk ble sykere, ansatte oftere sykmeldte og at dørstokkmila for å delta i politikken ble lengre. Noe som igjen fører til lavere representasjon fra utkantene.

Alle partier som i dag har medlemmer i bystyret, har tilgodesett klæbyggen i den første valgperioden og har kandidater på relativ sikker plass på lista. Foruten eget parti MDG, som egentlig ut fra ideologi og solidariske grunnprinsipp skulle ha hatt plass til klæbygg langt oppe på lista. I stedet er alle de ti toppkandidatene fra bykjernen. Av de folkevalgte som takket ja til en ny periode, var det plass til de fra bykjernen men ikke Klæbu. Det igjen bidrar til at den nye bydelen er helt spilt ut på sidelinja. Eneste mulighet er en massiv god person valgkamp med mange ekstra - stemmer og slengere fra andre parti.

LES OGSÅ: Splid om direktører på rådhuset – Klæbu tapte mot Trondheim

Poenget her er at distriktet i den nye kommunen taper, akkurat som forskinga fra kommunereformer bekrefter. I MDG har det ikke vært mulighet til å informere om kommunereformen. Det ble forsøkt, men viljen manglet. Videre kjenner kun varaordfører og undertegnede intensjonsavtalens innhold. Det er kun de to som har deltatt i møter om kommunereformen, resten har ingen eller lite kunnskap om prosessene og planverktøyet. MDG er ikke noe særskilt som parti, sannsynlig er det tilsvarende forhold på dette punktet også i de andre partiene.

Ei heller har prosessen for nye Trondheim kommune utnyttet muligheten som ligger i en kommunereform til å endre på strukturer, organisering, planer osv. for å skape noe nytt. Sammenslåinga skulle koste minst mulig, og det ble valgt en form som har gjort det. Noe som igjen betyr at de aller fleste av bystyre- og kommunestyremedlemmene ikke har deltatt i reformarbeidet. Det i seg selv er et tap for demokratiet. Men ei heller hadde Høyres Jan Tore Sanner og regjeringen planlagt at dette skulle koste noe, og lite midler har fulgt prosessen.

LES OGSÅ: Uten bygda, ingen Michelin-stjerner i byen

En ny kommune kunne ha oppstått med mange nye endringer til det beste for Trondheim. Nå står den nye Trondheim kommune overfor en meget komplisert øvelse i kommende valgperiode, til samme tid som klimakrisen, tap i artsmangfold, eldrebølgen og større forskjeller mellom fattig og rik by på utfordringer for politikerne. Noe som igjen bidrar til at nye Trondheim kommunes bystyre trenger folkevalgte fra alle samfunnslag, alle aldre og ikke minst fra hele kommunen. Ikke minst trenger bystyret folkevalgte med erfaring, og som kan å skrive et forslag, og vet å føre politikk.

Oppfordringen går til velgere til å bruke den tiden som er igjen frem til valget, med å finne ut hvem vi vil ha som folkevalgte i kommende bystyre. Hvilket lag som skal løse denne store kompliserte øvelsen?

På forsiden nå