Debatt:

Dette går bompengene dine til i Trøndelag

Trygg vei koster penger, skriver prosjektdirektøren for Nye Veier i dette debattinnlegget. Adresseavisen har bedt han forklare hva bompengene dine går til i Trøndelag.

Slik ønsker Nye Veier å bygge ny E6 mellom Melhus sentrum og Kvål. Saken skulle egentlig behandles onsdag på Stortinget, men er utsatt.  

Saken oppdateres.

Det er ikke til å unngå å få med seg bompengedebatten som herjer om dagen. Mange er sinte og frustrerte over flere bommer og økte takster, og det diskuteres hvor rettferdig dagens bompengeordning egentlig er. Nye Veier følger med på debatten, men som et heleid statlig aksjeselskap forholder vi oss til den finansieringsmodellen som Stortinget har fastlagt. Stortingsmelding 25 «På rett vei» sier at staten vil finansiere veiutbyggingen med 5 mrd. kroner årlig i 20 år. Ca. 50 mrd. kroner av de prosjektene som nevnes i meldingen skal finansieres med bompenger. Det skjer etter kommunal, fylkeskommunal og statlig behandling av bompengeutredning og bompengeproposisjon.

LES BAKGRUNN: Frp skal ha krisemøte om bompenger - utsetter milliardvedtak på Stortinget


I Trøndelag skal Nye Veier bygge 106 km med motorvei de neste årene, fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. Målet vårt er å bygge en motorvei som gir økt lønnsomhet til samfunnet, og vi skal gjøre det på en kostnadseffektiv måte. Mer vei for pengene. Og veien skal være trygg å kjøre på. Det har vært flere trafikkulykker i Trøndelag de siste årene, og i de mest tragiske tilfellene har noen måttet bøte med livet. Vi kan ikke garantere at det aldri vil skje ulykker på trøndersk vei igjen, men Nye Veier skal i det minste gjøre det vi kan for å forebygge. Vi bygger derfor fire felt med midtrabatt fordi det er noe av det mest trafikksikre som finnes. Det koster mer, men vi mener det er verdt hver krone.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Med ny E6 får bilistene en forbedret veitrasé. Når vi er ferdig vil strekningen fra Ulsberg til Melhus sentrum være kortet ned med 20 minutt. Fra Ranheim til Værnes reduserer vi reisetiden med 5 minutt, og for Kvithammar-Åsen sparer vi inn 10 minutt med den nye traseen. Det betyr en enklere hverdag for alle de som skal på jobb og som skal hente og levere i barnehage. Det betyr at nødetatene kommer raskere frem for å gjøre livsviktig arbeid. Og det betyr at det blir enklere å bo i distriktet og jobbe i byen. Eller omvendt. Det trønderske næringslivet får dermed bedre tilgang til arbeidskraft, i tillegg til at varer og tjenester kan fraktes raskere enn før. Det er god butikk.

Det koster å bygge vei, men i Nye Veier jobber vi hardt for å få disse kostnadene ned. Vi har et mål om å redusere kostnadene med 20 prosent, og vi er på god vei. Bare i Trøndelag ser det ut som at vi klarer å spare inn 5 mrd. kroner i forhold til utgangspunktet på ca. 29 mrd. kroner. Det gjør vi ved å samhandle med leverandører, offentlige etater og kommuner. Vi jobber tett med entreprenører og rådgivere fra starten av, og vi har hele tiden optimaliseringsbrillene på. Alt dette gir prosjektene høyere samfunnsøkonomisk verdi.

  • På knappe to måneder har Adresseavisen fått mer enn 50 leserinnlegg om Trønderenergi og enda flere om vindkraft på Frøya. Her er noen av dem.

Fordelene ved å bygge ny vei er mange. Spørsmålet er: Hvem skal betale for det? Bilistene må bidra ved å betale bompenger. I Trøndelag er det et politisk flertall for dette, både i kommunene og i fylkeskommunen. Bompengeproposisjonen for Ranheim-Åsen ble vedtatt i Stortinget i fjor, mens proposisjonen for de sørlige prosjektene (Ulsberg-Melhus) skal behandles i Stortinget før sommerferien. Blir den vedtatt, så er finansieringen for E6 Trøndelag i boks, og Nye Veier starter byggingen av en fremtidsrettet og trafikksikker motorvei fra Ulsberg til Åsen. Det er ikke alle som er enig i denne måten å finansiere ny E6 på. Vi lar det være opp til de folkevalgte å avgjøre hvilken finansieringsmodell vi skal bruke. Vårt fokus er på å bygge gode og trafikksikre veier – på en mest mulig effektiv måte. For å gjøre det, må finansieringen være sikret. Uten besluttet fullfinansiering – ingen oppstart av ny trafikksikker E6 i Trøndelag som vil binde fylket sammen.

PS: Onsdag skulle Stortinget egentlig vedta motorveiprosjektet for E6 sør for Trondheim, Ulsberg-Melhus, som delvis skal finansieres med bompenger. Saken er utsatt til 19. juni. Du kan lese mer om dette her.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå