Debatt:

Stadig flere velger kollektivt – og de er kjempefornøyde

I 2018 reiste vi nesten 40 millioner ganger med buss- og båttilbudet i Trøndelag. Det ble ny årsrekord for niende året på rad.

AtBs undersøkelse viser at de aller fleste som reiser med buss, trikk, hurtigbåt og ferje i vår region er svært godt fornøyde med det totale kollektivtilbudet.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Når stadig flere av oss velger å reise kollektivt, sykle eller gå, bidrar vi til et samfunn med bedre klima og miljø. Og mindre trafikk.

Det å parkere bilen og velge andre reisemåter er et bevisst valg for mange, og et svært godt bidrag til å forbedre miljøet vi lever i. Økningen i antall reisende og antall solgte periodebilletter viser at mange tar dette valget.

For å gjøre det mulig, for så mange som mulig, må mobilitetstilbudet være trygt, enkelt, forutsigbart og med et godt servicenivå. Kundenes reisebehov er det aller viktigste når AtB skal utvikle et godt mobilitetstilbud. Innenfor de økonomiske rammene fra Trøndelag fylkeskommune klarer ikke AtB å lage et tilbud som treffer alles reisebehov like godt. Likevel gir den positive utviklingen i antall kollektivreiser de siste årene oss trygghet for at vi er på riktig vei. Og de som velger å reise kollektivt er kjempefornøyde!

  • På knappe to måneder har Adresseavisen fått mer enn 50 leserinnlegg om Trønderenergi og enda flere om vindkraft på Frøya. Her er noen av dem.

Hvert år undersøker Norfakta, på vegne av AtB, hvordan kundene oppfatter tilbudet. Svarene resulterer i en gjennomsnittscore fra 0 til 100 poeng, hvor tall over 75 tilsier at kundene er meget godt fornøyde. Resultatene fra vårens undersøkelse viser at de aller fleste som reiser med buss, trikk, hurtigbåt og ferje i vår region er svært godt fornøyde med det totale kollektivtilbudet.

Kundene i Trondheimsområdet har vært svært fornøyde med tilbudet helt siden AtB startet opp for snart ti år siden. Kundene i resten av det tidligere Sør-Trøndelag har blitt mer og mer fornøyde for hvert år, og er nå like fornøyde som kundene i Trondheimsområdet. Resultatene fra vårens undersøkelse viser en kundetilfredshet (KTI) på 76 poeng i Trondheims-området, 79 poeng i sørdelen av fylket og 77 poeng i norddelen.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

For hurtigbåtene og de nye ferjene er den totale kundetilfredsheten på 83 poeng på hurtigbåt og hele 89 poeng når det gjelder ferje. Dette viser at det nye ferjetilbudet er meget godt mottatt. Sjåfører og mannskap om bord på bussene og båtene får også svært god tilbakemelding fra kundene.

De som reiser må kunne stole på at de kommer seg helt frem. Tilbakemeldingene fra kundene viser at de i alle områder opplever det som svært trygt å reise kollektivt i Trøndelag. Dette er viktig for oss og våre operatører som hver dag sørger for 160 000 reiser fra A til B. Blant annet sørger vi for at 24 000 skolebarn hver dag kommer seg til og fra skolen.

I januar 2018 innførte vi AtB Mobillett i hele fylket, i tillegg til ny informasjonsportal på atb.no. Våre reisende gir tilbakemelding om at det er enkelt å kjøpe billett og lett å finne informasjon. Samtidig vet vi at det å gi god nok informasjon når det oppstår avvik er krevende. Vi jobber nå med å utvikle nye systemer som skal sørge for enda mer forutsigbarhet og bedre informasjon for de som reiser.

Mange fornøyde kollektivreisende gir et godt utgangspunkt for den videre utviklingen. AtB jobber kontinuerlig med å utvikle og tilpasse tilbudet på bakgrunn av tilbakemeldinger og dialog med kundene. Det at mer enn åtte av ti vil anbefale andre å reise kollektivt er også svært gledelig og viktig for utviklingen av våre reisevaner. Det vil skje mye med mobilitetstilbudet i tiden fremover og det gjør at enda flere får mulighet til å velge kollektive reisemåter. Det er bra for miljøet og samfunnet vi lever i.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå