Debatt

Hva er en «fit-for-flight»-vurdering?

Jeg er veldig redd for at helsepersonellet i dette tilfellet har opptrådt på en måte som er i beste fall tvilsom og i verste fall et brudd på legeetikken.

Innleggsforfatteren er redd for at helsepersonellet har opptrådt på en måte som i beste fall er tvilsom, og i verste fall et brudd på legeetikken i forbindelse med utsendelsen av Atefa Rezale.   Foto: NTB / SCANPIX

Saken oppdateres.

Jeg er lege. I min nåværende stilling har jeg bidratt til å utdanne over 2000 norske leger. Jeg er stolt av mitt yrke, min profesjon, og jeg er stolt av alle de flotte og idealistiske unge menneskene som jeg har hatt gleden av å undervise på deres vei inn i den samme profesjonen.

LES OGSÅ: - Nå er vi veldig glade, men slitne

Men i dag kjenner jeg en fryktelig følelse av sinne, avmakt og skam på vegne av det samfunnet jeg lever så godt i og på vegne av mitt yrke. Atefa Rezale og hennes barn ble pågrepet midt på natten i byen som jeg anser som min. De skulle føres ut av landet. Ifølge pressen, som er min eneste kilde, var Politiets utlendingsenhet (PU) kjent med Atefas helsehistorikk. Hun og familien ble pågrepet den natten, og PU stilte derfor med helsepersonell som skulle være med på turen ut av landet. Helsepersonellet (en lege og en sykepleier) gjennomførte en «fit-for-flight»-vurdering av Atefa og fant at det var faglig forsvarlig å gjennomføre reisen selv om deres pasient var angivelig ikke ved full bevissthet.

Anna M Bofin 

Jeg spør meg selv: Hva er en «fit-for-flight»-vurdering? Jeg kjenner jo til pasienter som skal transporteres til og fra ulike land på tross av alvorlig sykdom, hvor risikoen ved transporten må veies opp mot en tenkt gevinst for pasienten, for eksempel nødvendig behandling for tilstanden. Alltid med pasientens beste for øye. Er det dette som skjedde her?

LES OGSÅ: Abbasi-advokaten mener familien har en betydelig sjanse for å få oppholdstillatelse i Norge

Som helsepersonell er vi opptatt av pasientens integritet og selvbestemmelse. I noen få tilfeller kan det åpnes for tvangsbehandling. Dette er alltid begrunnet i lovverket og er nøye overvåket slik at samfunnet unngår urettmessig bruk av tvang. Igjen er det alltid pasientens beste vi har for øye.

Ble det foretatt en vurdering av hvorvidt Atefa Rezale ville tåle reisen, overleve reisen, uten noen stillingstagen til hennes beste, og uten å løfte blikket for å se på hennes fremtidig helsetilstand i det landet hun skal leveres til? Var hun i det hele tatt i stand til å samtykke til en slik «fit-for-flight»-undersøkelse?

SIVERT BJØRNSTAD: «Vi kan ikke belønne en familie som har nektet utreise i fem år»

Jeg er veldig redd for at helsepersonellet i dette tilfellet har opptrådt på en måte som er i beste fall tvilsom og i verste fall et brudd på legeetikken. Å bruke sin kompetanse som lege for å vurdere om et menneske som ikke er samtykkekompetent, vil tåle et tvangstiltak utøvd av landets myndigheter bringer oss alle farlig nær regimer vi i alle andre sammenhenger, strever for å unngå. Jeg er glad for å lese at leder av Rådet for legeetikk i Den norske legeforeningen, Svein Aarseth, gjerne vil ha denne saken på Rådets bord. Jeg ser frem til deres vurdering.

LES OGSÅ: Strinda-elever fortvilt over utsendelsen av klassekameraten Ehsan

Midt opp i denne skrekkelige saken så jeg Amnestys film hvor Atefas datter Taibeh forteller om sitt ønske om å bli lege. Jeg skulle så veldig gjerne vært en av hennes undervisere. Jeg er sikker på at jeg hadde blitt veldig stolt den dagen hun sto her i Trondheim med livet som nyutdannet lege foran seg.

LES OGSÅ: Alle våre saker om Abbasi-familien

På forsiden nå