Debatt:

Frp misbruker de fattiges navn i kampen for privatbilisme i byen

Norunn Krokeide (t.v.) og Line Fjørstad i MDG svarer Frp i dette debattinnlegget. 

Saken oppdateres.

Frp kritiserer bompenger for å være usosialt og klimafiendtlig. De tar grundig feil på begge punkter. Bompenger er klimavennlig. Veitrafikken går ned når det blir dyrere eller vanskeligere å kjøre bil. Bompengene bidrar dermed til å redusere klimagassutslippene, som er bra for klima.

Videre er det de fattigste i byen som rammes hardest av luftforurensning. Bompenger som bidrar til at folk i byen kan puste ren og sunn luft, betyr altså mest for helsa til de som har minst. I tillegg er det de fattigste som ikke har råd til bil, og som trenger et godt kollektiv- og sykkeltilbud.

LES INNLEGGET MDG-ERNE SVARER PÅ: Bompenger - usosialt og klimafiendtlig

Alle betaler like mye for å kjøre gjennom bomringen, det er riktig. Men vi kan ikke droppe klimatiltak for det. Dersom et klimatiltak gjør det vanskeligere for mennesker med lav inntekt, må vi fikse det med en sosialt utjevnende skattepolitikk og en bratt skattetrapp – ikke ved å fjerne klimatiltaket.

Verdens fattigste rammes hardest av klimaendringene, både på grunn av hvilke områder de bor i og fordi de er mer sårbare enn mennesker med mer ressurser. Å si nei til klimatiltak i 2019 når vi vet at klimaendringene vil ødelegge livene til mange av verdens fattige, det er svært usosialt.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Dersom Frp er bekymret for hvordan de fattigste i Norge rammes av klima- og miljøtiltak, kan de starte med å føre en politikk som forminsker forskjellene i Norge – ikke forstørre dem slik regjeringa gjør i dag. Frp skyver de fattige foran seg i kampen for privatbilisme i byen. Det vil føre til mer støy, forurensning og trafikk, og påvirke trondhjemmerne negativt. Bompenger er bra for mennesker, fordi det sikrer gode nærmiljø og sunn luft.

Når klima- eller miljøtiltak rammer skjevt, er vi nødt til å føre en sosialt omfordelende skattepolitikk – ikke avlyse tiltakene. Bompenger i byen er bra for helsa og mobiliteten til de fattigste i byen. I tillegg bidrar de til å kutte klimagassutslipp. Frp vil fjerne et tiltak som gjør byen tryggere og triveligere for oss som bor i den. Det er en dårlig idé.

LES OGSÅ: Ap-politiker vil ha elektriske fly mellom byene i Trøndelag

På forsiden nå