Debatt:

Derfor er det feil å gi familien Abbasi opphold

Jo mer støtte vi gir til dem som ikke har gyldig grunnlag for det, jo mer svekkes muligheter for å kunne gi støtte til de som virkelig trenger det, skriver debattanten.   Foto: RICHARD SAGEN

Saken oppdateres.

Kjære leser, la meg ta fem minutter av din tid for å fortelle deg hvorfor innvilgning av opphold til familien Abbasi er feil politikk. Jeg er klar over at jeg risikerer å bli kalt innvandrerfiendtlig med dette innlegget. Jeg er ingen tilhenger av Frp eller Høyre. Jeg stemmer på sosialistene, men jeg vil heller ikke være konform med flertallet i byen om debatten. I dagens innvandringsdebatt er presset på enhver debattants divergerende mening usigelig stor. Samtidig liker vi å fremstå som et liberalt samfunn og smykker oss med ytringsfrihet.

LES OGSÅ: Hva er en «fit-for-flight»-vurdering?

Debatten omkring innvandringspolitikk fremstår temmelig betent. Man får ofte en følelse av at det kun finnes to motstridende standpunkter: rasister og antirasister. Man er ofte tvunget til å elske eller hate innvandrere. Jeg kjenner mennesker som unnlater å delta i debatten i frykt for å bli stemplet som rasister. Det er en grunnleggende feil at man risikerer å bli stemplet innvandrerfiendtlig hver gang man kaller en spade for en spade. Hver gang man kritiserer regelverket og unnaluring av vår utlendingslov, blir man stemplet som rasist eller tilhenger av Frp.

SIVERT BJØRNSTAD: «Vi kan ikke belønne en familie som har nektet utreise i fem år»

Vi som nasjon er enige om at loven må respekteres og følges. Å gi permanent opphold i Norge kun til denne familien, ville sikkert ha skapt enorme frustrasjoner hos enkelte nordmenn, eller den lovlydige asylsøker, som innretter seg etter utlendingsmyndighetenes vedtak. Etter vår grunnlov skal borgerne ha like rettigheter og forpliktelser. Forskjellsbehandling skal ikke finne sted, unntatt når det er saklig begrunnet. Å behandle denne familien annerledes, vil være lite tillitskapende og det vil fremstå respektløst overfor både velgere og demokrati.

LES OGSÅ: Strinda-elever fortvilt over utsendelsen av klassekameraten Ehsan

LES OGSÅ: Alle våre saker om Abbasi-familien

Det paradoksale er at jo mer støtte vi gir til dem som ikke har gyldig grunnlag for det, jo mer svekkes muligheter for å kunne gi støtte til de som virkelig trenger det. Lovgivers standpunkt og borgernes lovlydighet må ikke fremstå som gamle dyder uten reell betydning. En konsekvent praktisering av regelverket taler for at denne familien – i likhet med mange andre familier i lignende situasjoner – utvises. Ellers må regelverket endres i tråd med velgernes ønske. Å innvilge opphold kun til denne familien vil være et uttrykk for manglende gjennomføringskraft for asylpolitikken i vårt demokratiske system.

En bærekraftig asylpolitikk kan ikke ta hensyn til asylsøkernes sosiale livsstandard i deres hjemland. Enten må vi åpne grensene for alle, eller føre en forutsigbar asylpolitikk.

Jeg skriver dette innlegget for at jeg har aldri greid å se en sak kun fra en synsvinkel.

Og jeg er ingen rasist.

Hør på OmAdressert: - Overraskende mange påstår at Trønderenergi har kjøpt seg en lederartikkel

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå