Gaven som ble tatt tilbake

Da Trondheim kommune i 1997 ga Hornemansgården som gave til alle pensjonister i Trondheim, skriver innleggsforfatteren.   Foto: jens petter søraa

Saken oppdateres.

Allerede i 1976 var PFO (pensjonistenes felles organisasjon) etablert for å skape gode forhold for alle eldre i Trondheim. Noen få ildsjeler fikk pensjonistforeninger slo seg sammen for å skape aktiviteter som tjente pensjonistene i byen vår. Aktiviteten ble drevet fra små lokaler i byen.

Da Trondheim kommune i 1997 ga Hornemansgården som gave til alle pensjonister i Trondheim for å skape et aktivitetssenter i kjernen av byen, hadde PFO allerede vært i arbeid i over 20 år.

Det var derfor naturlig at PFO tok jobben med å utvikle «gaven» til et aktivt senter for ALLE eldre i byen. I dag er over 40% av ALLE pensjonister tilsluttet PFO i dag. Likevel trenger man slett ikke være medlem av PFO for å delta i aktiviteter i Hornemansgården. Over 50% av de som bruker f.eks. kafeen er ikke tilknyttet PFO. I dag er hele Hornemansgården fullt utnyttet til forskjellige aktiviteter, så utnyttet at det ikke er plass til flere aktiviteter.

Så finner Trondheim kommune, som ga gaven til alle eldre i byen under forutsetning av at «den skal drives av eldre – for eldre», på at de skulle konkurranse-utsette gaven sin, og henviser til internasjonale regler.

De kaller det ikke anbud, men tilbud og også PFO som har drevet i alle år må selvsagt søke. Og avgjørelsen etter tilbudsrunden kom som et sjokk på oss som arbeider med Hornemansgården og som er brukerne av den. Og hvem vant konkurransen? Trondheim Hospital som er finansiert av Trondheim kommune. Det lukter mer en svidd at dette vedtaket og om at Trondheim kommune egentlig vil drive Hornemansgården selv. Hvor blir det av den demokratiske driften nå, du som er rådmann? Hva med at «den skal drives av eldre for eldre.» Er det du som skal utnevne det demokratiske styret som skal drive Hornemansgården?

Nei dette er et skammelig vedtak av Trondheim kommune. De setter den jobben som tusener av frivillige har lagt ned i dette senteret, og som atter tusener har deltatt på aktiviteter i og sier at det «er ikke godt nok.» «Vi kan drive bedre selv!!!» Og kom ikke å si at dere ikke bestemmer over Trondheim hospital. Det viste saken om matservering for noen år siden.

Så nå tar rådmann og politikerne tilbake Hornemansgården etter over 20 års glimrende jobb av frivillige blant de eldre i byen. Det blir som en viss nisse som gir borte en fin gave, men som synes den er så fin at han vil ha den selv. Så han henter den tilbake for å leke med den selv. Men så er han vel som nisser flest, ikke til å stole på.

Og hvis dere tror at vi som eldre og pensjonister finner oss i denne dårlige behandlingen så tar dere feil. Vi er forbannet over arrogansen og selvgodheten dere viser, og vi vil bruke tiden til å få Hornemansgården tilbake, fordi den SKAL «drives av eldre for eldre.» som dere selv har bestemt, men som dere har sett helt bort fra i tilbudsavgjørelsen.


På forsiden nå