Debatt

De usynlige ofrene for flåtten

Hvis du skulle få en borreliainfeksjon, kan det norske helsevesenet ikke hjelpe deg.

Innleggsforfatteren er selv behandlet for flåttbitt, diagnosen ble stilt altfor sent, og han har nå i 11 år slitt med kroniske plager og redusert livskvalitet uten at noen har kunnet hjelpe. 

Saken oppdateres.

Det er sommer og økt fare for flåttbitt, Folkehelseinstituttet ber oss beskytte oss, og det er nok det beste rådet de har å gi. De bagatelliserer risikoen for å bli smittet av borrelia, men sier lite om konsekvensene hvis du skulle være uheldig og bli smittet. Ingen vet hvor mange som er invalide eller sliter med svært redusert livskvalitet etter en slik infeksjon. Denne gruppen mennesker blir neglisjert av helsemyndighetene og er usynlige fordi de ikke har krefter til å klage.

Det finnes ingen sikker diagnose for borrelia, blodprøvene som anvendes er svært upålitelige, de er basert på antistoffer i blodet, mindre enn femti prosent av smittetilfellene blir oppdaget.

Hvis man har flaks og smitten blir oppdaget i tide, vil en antibiotikakur hjelpe, man blir frisk og får ingen varige skader. Men er man blant de uheldige og har fått en infeksjon, er det sannsynlig at man har fått varige skader.

Der en sykdomstilstand man kan komme i når man er blitt smittet av bakterien uten å få behandling, slik at den har angrepet nervesystemet og kanskje hjernen. Har man kommet dit er det stor fare for ettervirkninger, en antibiotikakur vil stoppe videre utvikling av sykdommen, men den vil ikke fjerne skadene som er oppstått, det finnes i Norge ingen behandling eller medisiner som hjelper.

Under og etter en infeksjon av borrelia opplever man et mangfold av plager, de mest typiske er utmattelse og tretthet, frossenhet, nakke-, hode-, ledd-, og muskelsmerter, hudproblemer, influensasymptomer, vedvarende uopplagthet. Medisinske prøver er negative, man finner ingen ting som feiler! Det er som å være besatt av demoner!

Slike plager må man antagelig ha opplevd for å forstå, helsemyndighetene kaller dette subjektive opplevelser som ikke finnes i Den store kloke boken, og følgelig heller ingen behandling.

Hvert år blir det registrert omkring 400 mennesker i dette landet som er blitt alvorlig syke av flåttbitt og innlagt på sykehus. Det finnes ingen tall for alle de som er blitt syke uten å bli innlagt, man kan anta at 400 bare er toppen av isfjellet.

Jeg kan dessverre ikke vise til noen statistikk, men hvis man antar at halvparten av de som registreres hvert år får plager, pluss like mange som ikke er blitt registrert - et beskjedent anslag - akkumuleres minst 400 personer hvert år til denne gruppen.

Det finnes naturlig nok ingen registrering av de som ikke vet at de er smittet, men som sliter med helseplager som ikke blir diagnostisert

Jeg er selv et offer for ubehandlet flåttbitt, diagnosen ble stilt altfor sent, og jeg har nå i 11 år slitt med kroniske plager og redusert livskvalitet uten at noen har kunnet hjelpe. Det er på tide at helsemyndighetene iverksetter tiltak som kan hjelpe denne gruppen mennesker som jeg vet lider i stillhet!

Helsemyndighetenes holdning til denne sykdommen har vært nedslående for oss som er utsatt for den. Lars Monsen, som mange kjenner fra NRK, ble for noen år siden syk og mente at det skyldtes flåttbitt. To sykehus i Oslo undersøkte han, men til tross for at det ikke finnes en sikker måte å stille diagnosen på, konkluderte de med at det ikke kunne være borrelia han hadde! Monsen måtte reise til Tyskland for å få en antibiotikakur, som viste seg å hjelpe han til å bli frisk!

En ting vet jeg med sikkerhet, hvis du skulle få en borreliainfeksjon, kan det norske helsevesenet ikke hjelpe deg mot de plagene det kan medføre, og neppe noen andre heller!

Så ta vare på deg selv, unngå flåttbitt og fjern flåtten snarest om du skulle bli bitt.

Hvert år blir det registrert omkring 400 mennesker i dette landet som er blitt alvorlig syke av flåttbitt og innlagt på sykehus.  
        
            (Foto: Privat)

Hvert år blir det registrert omkring 400 mennesker i dette landet som er blitt alvorlig syke av flåttbitt og innlagt på sykehus.   Foto: Privat

På forsiden nå