Debatt

Bekymringsmelding til AtB, fylket og passasjerene

Vi er meget bekymret for oppstarten av det nye kollektivsystemet i Trondheim og omegn fra 3. august.

Det kan hende at dette går bedre enn vi frykter, og det håper jeg virkelig. Men dette ser ikke helt enkelt ut. Nå har vi i alle fall varslet om de fallgruvene vi ser og frykter, skriver Odd Roger Berg.  Foto: Sophie Bergersen Moen

Saken oppdateres.

Vi frykter at det er mye som ikke vil fungere som planlagt ved oppstarten og en stund fremover. Og vi frykter at dette vil ramme både oss som kjører og passasjerene. Dette har vi varslet om internt i selskapene og til AtB, og nå føler vi behov for å varsle byens passasjerer om de fallgruvene vi ser.

LES OGSÅ: Nye kollektivfelt på Leangen og Lade

I starten av prosjektet var vi tillitsvalgte og verneombud med i prosessen, og fikk komme med våre synspunkter på både busser og bussruter. Vi har virkelig gjort alt vi kan for å bidra til at dette nye systemet skal bli best mulig. Men nå på slutten av prosjektet føler vi at vi er blitt koblet litt av i prosessen, og at våre innvendinger ikke lenger blir hørt. Derfor har vi også et behov for å varsle.

Vi frykter at viktige deler av infrastrukturen ikke er på plass til oppstart. Både sentrale knutepunkter, holdeplasser og hvilebuer ser ut til å bli forsinket, ser vi av oppslag i Adressa. Kanskje må vi leve med midlertidige løsninger i lang tid fremover, og spørsmålet er hvordan passasjeren vil reagere på dette, og hvordan det vil påvirke vår hverdag.

LES OGSÅ: Anleggsarbeid på 34 steder en måned før metrobusspremieren

Flere sentrale veistrekninger er i elendig forfatning, blant annet flere metrobuss-strekninger, og hva vil det betyr for fremkommelighet og regularitet og slitasje på materiell og sjåfører? Hva gjør kommunen og Statens vegvesen med dette?

Vår største bekymring er knyttet til kjøretidene. Så vidt vi kan se er det knappe kjøretider på både metrobusslinjer og andre linjer. Dette kan medføre forsinkelser for passasjerene og problemer med tid nok til pauser for sjåførene. Noen linjer er satt opp slik at reguleringstiden er lagt til den enden av ruta der vi ikke har hvilebu, noe som vil medføre forsinkelser fra den andre enden. Noen linjer har ingen hvilebu på noen av endeholdeplassene.

LES OGSÅ: Vil innskrenke antall kjørefelt i Holtermanns veg for å sikre busstilbud til 5000 arbeidstakere

Vi har ikke tenkt å rette opp dårlig planlegging med å ofre helsa vår for å få dette til å gå rundt. Vi kommer heller ikke til å gå på akkord med sikkerheten til våre passasjerer. Vi kommer til å ta oss tid til å gå på do når det trengs, ta en kopp kaffe innimellom og ta nok pauser til å få en normal arbeidsdag med normale arbeidsforhold.

Det er også planlagt en del spisepauser på diverse hvilbrakker av varierende kvalitet. Dette er i strid med fylkets intensjoner om at spisepauser skal avvikles slik at det sosiale aspektet ivaretas.

LES OGSÅ: Vegdirektoratet frykter trafikkaos i ny rundkjøring ved City Syd

Vi frykter også at mange ansatte ikke får god nok opplæring i nye busser og nye ruter. Når alt er nytt, og alle ansatte skal ha opplæring, så går dette litt på halv tolv. Og at dette kommer midt i ferien gjør det ikke enklere. Opplæringen er kommet for seint i gang, og mye er overlatt til den enkeltes initiativ, for å skaffe seg kunnskap om alt dette nye. Vi må bare minne om at Arbeidsmiljøloven er krystallklar på at det er arbeidsgiver som har ansvaret for at de ansatte har tilstrekkelig opplæring til å kunne utføre jobben sin på en trygg og god måte.

Våre medlemmer bidrar så godt de kan, men det er begrenset hvor mye fritid vi vil ofre for å få nok kunnskap. De fleste vil nok få kunnskap om den ruta de selv skal kjøre. Men AtB krever jo også at vi skal ha kunnskap om alle rutene, slik at vi også kan hjelpe passasjerene med å finne frem. Våre medlemmer skal ikke kjøre ut den 3. august med busser de ikke har fått opplæring om eller i ruter de ikke har fått opplæring på. La det være helt klart. Sikkerhet og arbeidsmiljø går foran alt.

Skolebussene er lagt inn i vanlige turnuser, slik at det er opptil 38 forskjellige sjåfører som betjener en skolerute. Dette er ikke bra. Vi vet at foreldre og lærere og elever gjerne vil ha faste sjåfører å forholde seg til. Og det vil vi også.

LES OGSÅ: Dette er Trøndelags mest trafikkerte veier

Det er også merkelig at fylket kan bruke millioner av kroner på å oppgradere og utvide uteanleggene på Sorgenfri og Sandmoen så bussene skal få det fint. Men de vil ikke bruke penger på å oppgradere inneanleggene, som sjåfører og ande ansatte skal bruke. Sandmoen er altfor lite, men fylket vil ikke betale for en liten utvidelse. Sorgenfri er stort nok, men trenger en god del oppgradering. Heller ikke det vi fylket betale for. Hvor ble det av fylkesordførerens mantra om at sjåførene er de viktigste brikkene i kollektivsatsingen?

Det kan hende at dette går bedre enn vi frykter, og det håper jeg virkelig. Men vi har en viss erfaring med denne jobben, og dette ser ikke helt enkelt ut. Nå har vi i alle fall varslet om de fallgruvene vi ser og frykter.

På forsiden nå