Hvor langt mener AtB at det er rimelig at vi må gå for å komme seg på bussen?

For beboerne på Lundåsen vil den nye rutestrukturen gi et langt dårligere busstilbud enn det vi har hatt hittil, skriver Hilde Pleym i dette debattinnlegget.

For beboerne på Lundåsen vil den nye rutestrukturen gi et langt dårligere busstilbud enn det vi har hatt hittil, peker innleggsforfatteren på.   Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

3. august starter metrobussene opp og vi får helt nye bussruter. AtB har i lang tid lovet oss et betydelig bedre busstilbud fra 3. august 2019. Men blir det bedre? Vi som bor på Lundåsen har i dag buss hvert tiende minutt i rushtrafikk, hvert kvarter i normaltrafikk mandag til fredag og hver halvtime i lavtrafikk.

Les mer: Bekymringsmelding til AtB, fylket og passasjerene

Vi har også to ekspressbussavganger på morgenen. Lørdager har vi buss hvert 20. minutt midt på dagen og ellers hver halvtime. Søndager går det buss hver halvtime. Fra 3. august skal linje 46 gå til Lundåsen. Denne vil ha avgang hvert 20. minutt i rushtrafikk, hver halvtime i normaltrafikk og hver time i lavtrafikk, herunder hele dagen på søndager.

Les mer: La kollektivtilbudet bli attraktivt for alle

Hvordan kan AtB hevde at den betydelige reduksjonen i avganger blir et bedre tilbud? AtB hevder via sin ruteplanlegger at beboerne på Lundåsen skal gå ned til metrobussholdeplassen på Lund, for så å ta metrobussen derfra. Det er grunn til å stille spørsmål ved om AtB sine skrivebordsplanleggere har tatt seg bryet med å se på et kart før de lanserte denne løsningen.

Les mer: Metrobuss-bråk holdt naboer våkne til midt på natta

For beboerne på den nedre delen av Lundåsen vil det å gå ned til Lund kunne være en akseptabel løsning. For beboerne i de øvre delene av Lundåsen blir det imidlertid langt å gå. Hvor langt mener AtB at det er rimelig at man må gå for å komme seg på bussen? Den nedre delen av Lundveien er heller ikke tilrettelagt for forgjengere, det finnes hverken gangvei eller fortau der. Uansett hvor man bor på Lundåsen, vil den totale tidsbruken for å ta seg dit man skal bli lengre enn med dagens busstilbud. For beboerne på Lundåsen vil den nye rutestrukturen gi et langt dårligere busstilbud enn det vi har hatt hittil. Det er ikke i henhold til det dere har lovet, AtB.

På forsiden nå