Debatt

Hilde fra Lundåsen lurte på hvor langt det er rimelig å gå til bussen. Dette svarer AtB

I et innlegg mandag 15. juli spurte Hilde Pleym hvor langt AtB mener det er rimelig å gå for å komme seg til bussen. Ingen på Lundåsen skal måtte gå mer enn 500 meter, svarer direktør Grethe Opsal, kommunikasjons og drift i AtB.

Noe av grunnen til at det har vært noe hyppigere avganger fra Lundåsen, er at de linjene også har betjent andre områder med større befolkningsgrunnlag, skriver direktør Grethe Opsal, kommunikasjons og drift i AtB.   Foto: AtB

Saken oppdateres.

I et innlegg mandag 15. juli spør Hilde Pleym hvor langt AtB mener at det er rimelig å måtte gå for å komme seg til bussen. I innlegget viser Pleym spesielt til tilbudet på Lundåsen etter omleggingen som snart kommer. Fra 3. august vil linje 46 Lundåsen - Heimdal - Heggstadmoen betjene holdeplassene Lundåsen og Lundåsen nordre.

Les mer: Hvor langt mener AtB at det er rimelig at vi må gå for å komme seg på bussen?

Det betyr at alle på Lundåsen vil kunne nå sin nærmeste holdeplass innenfor en avstand på cirka 500 meter. For de fleste vil avstanden være mindre enn det. Reisende kan derfra ta linje 46 til blant annet knutepunktet i Heimdal sentrum og bytte til flere andre linjer der, deriblant metrobusslinje 1 og 2. Linje 46 vil, som Pleym skriver, ha avgang hvert tjuende minutt i rushtrafikk, hver halvtime i normaltrafikk og hver time i lavtrafikkperioder. På lørdager er normaltrafikkperioden mellom klokken 08.00 og 20.00, resten av helgen går linjene én gang i timen.

Les mer: Bekymringsmelding til AtB, fylket og passasjerene

Noe av grunnen til at det har vært noe hyppigere avganger fra Lundåsen, er at de linjene også har betjent andre områder med større befolkningsgrunnlag. Med det nye metrobaserte systemet kan vi utnytte ressursene våre bedre og derfor kjøre mindre med tomme seter. Altså kan vi bedre tilpasse busstilbudet til reisemønsteret og befolkningsmengden rundt om i Trondheimsområdet. For noen områder vil det bety noe reduksjon i antall avganger fra den nærmeste holdeplassen, for andre vil omleggingen føre til en økning.

Alternativt kan reisende fra Lundåsen gå til holdeplassen Østre Lund som betjenes av både metrobusslinje 1 Kattem - Tiller - sentrum - Strindheim - Ranheim og 2 Lund - Heimdal - Kolstad - sentrum - Lade - Strindheim. I tillegg betjener linje 78 Torgård - Heimdal - Ringvål (- Spongdal) denne holdeplassen. Avstanden til Østre Lund er naturlig nok mindre for dem som bor i nedre del av Lundåsen, altså nærmere holdeplassen. AtB mener at totaltilbudet for Lundåsen derfor er godt, selv om antallet avganger per time fra holdeplassene Lundåsen og Lundåsen nordre reduseres noe.

Les mer: La kollektivtilbudet bli attraktivt for alle

Når vi har planlagt det nye busstilbudet er det tatt hensyn til hvor mange som reiser med bussen, antall meter å gå til holdeplassene og befolkningsgrunnlag. Det er altså ikke noen enkel regel for hvor langt det skal være fra en busspassasjers hjem eller arbeidssted og bort til holdeplassen. Våre analyser, sammen med de rammene vi har til rådighet, ligger til grunn for rutetilbudet. Vi overvåker fortløpende bruken og befolkningsutviklingen, og endringer i busstilbudet kan derfor komme for Lundåsen-området på et senere tidspunkt.

Les mer: AtB skal kjøre eldre fra dør til dør i Trondheim for 19 kroner. Det blir det bråk av

Kvaliteten på gang- og sykkelveier til bussholdeplassene er selvsagt viktig. I området rundt den nye metrobuss-holdeplassen på Østre Lund er det behov for bedre løsninger for gående og syklende. Miljøpakken og Trondheim kommune jobber med å få på plass et gangtilbud, men det vil kunne ta noe tid. Det er beklagelig at det ikke er klart til 3. august i år og vi har forståelse for at det begrenser tilgangen til den nye holdeplassen for en del beboere i Lundåsen.


Hilde Plyem spurte AtB om hvor langt de mente at beboerne på Lundåsen skal måtte gå til bussen.  
    
      (Foto: Privat)

Hilde Plyem spurte AtB om hvor langt de mente at beboerne på Lundåsen skal måtte gå til bussen.   Foto: Privat

På forsiden nå