Debatt

Asbjørn Osnes spurte om hvorfor ikke heller sette inn flere leddbusser i stedet for å legge om systemet. Dette svarer AtB

Utviklingen av byen gjør at dagens kollektivsystem ikke kan fortsette, men må tilpasses der hvor folk faktisk bor og reiser for å kunne gjøre det tilgjengelig som et reelt og effektivt alternativ til bilen for flest mulig,

Helt nye, moderne og miljøvennlige busser håper vi skal løfte reiseopplevelsen og miljøeffekten ytterligere, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

I et innlegg 16. juli skriver Asbjørn Osnes at det viktigste for han er å komme seg fra A til B og ikke vente på «monsterbussen» i et overfylt busskur. Først av alt kan vi forsikre om at det også er vårt mål. Nemlig å få folk trygt, effektivt og så behagelig som mulig fra A til B.

Les mer: Hilde fra Lundåsen lurte på hvor langt det er rimelig å gå til bussen. Dette svarer AtB

Videre spør Osnes om hvorfor en ikke heller kan utvide dagens system med å sette inn flere leddbusser i stedet for å legge om hele systemet. Dagens kollektivsystem ble utviklet på 1970-tallet. For enkelhets skyld kan vi si at dette systemet er laget for å frakte passasjerer fra bydelene og inn til Trondheim sentrum. Siden 70-tallet har Trondheim vokst betraktelig, både i areal og i antall innbyggere, og reisestrømmene har endret seg i takt med utviklingen. Gjennom byvekstavtalene med staten er det også et mål om at personbiltrafikken ikke skal øke, men heller reduseres til tross for at Trondheim vokser med cirka 3000 personer hvert år. Veksten i reiser skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette er vesentlig for å redusere klimautslipp og bedre bymiljøet slik at vi fortsatt får en god by å bo i.

Utviklingen av byen gjør at dagens kollektivsystem ikke kan fortsette, men må tilpasses der hvor folk faktisk bor og reiser for å kunne gjøre det tilgjengelig som et reelt og effektivt alternativ til bilen for flest mulig. Dersom vi hadde bygd videre på dagens system hvor de fleste linjer går om Trondheim sentrum, ville vi ikke dekt reisebehovet mellom bydelene på en effektiv måte og folk ville fortsatt kjørt bil. I tillegg ville Trondheim sentrum blitt overfylt av busser.

Les mer: Bekymringsmelding til AtB, fylket og passasjerene

Måten vi, og andre byer rundt om i Norge og verden, har løst dette på er å sette opp et nettverkssystem. Hovedtanken bak dette er å etablere noen hovedlinjer som hyppig frakter mange passasjerer langs traseer. De bør være så effektive som mulig. Noen bruker busser og andre bruker skinnegående vogner til dette.

I Trondheims-området blir dette løst gjennom de tre metrolinjene som blir hovedårene gjennom byen. Linjene går på de strekningene hvor det bor og reiser flest. I de områdene som ikke dekkes av metrolinjene, blir det bydelslinjer som dekker mye av transportbehovet lokalt i bydelene, i tillegg til å kjøre inn til knute- og omstigningspunkt. Der kan en bytte til metrolinjer eller andre bydelslinjer.

Nettverkssystemet gjør altså at vi kan sette opp flere avganger til stor fordel for de reisende. Ved å etablere et slikt nettverk får vi færre linjer som skal gjennom Trondheim sentrum, bedre utnyttelse av bussparken og derfor ressurser nok til å lage flere linjer som kan heller kan gå på tvers av bydelene.

Les mer: Hvor langt mener AtB at det er rimelig at vi må gå for å komme seg på bussen?

Det er viktig at metrobussene går ofte slik at ventetiden i busskurene, som Osnes vil unngå, blir så kort som mulig. Det er bygget mange flotte og store nye stasjoner nettopp for at de ikke skal bli overfylte og for at alle skal kunne komme seg under tak om det er behov for det. Det stemmer at en god del må regne med å bytte buss i løpet av reisen sin fremover. Mange må det også i dag. Det er en naturlig følge av et metrosystem og en del av det å bo i en by som har blitt for stor for et gammeldags kollektivsystem.

Vi gjør likevel det vi kan for at ventetiden skal bli kort, korrespondansene gode og mulighetene mange. Vi gjør også mange tiltak for at dette skal gå fint for eldre, bevegelseshemmede, de med barnevogner og andre som kan ha utfordringer på reisen. Metrobussene har fire brede dører og tilpassede holdeplasser som skal være med på å gjøre reisen behagelig.

Helt nye, moderne og miljøvennlige busser håper vi skal løfte reiseopplevelsen og miljøeffekten ytterligere.

Direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal. 
        
            (Foto: AtB)

Direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal.  Foto: AtB

På forsiden nå