Debatt:

Nasjonaljubileet og kirkas bidrag

Vi trenger å snakke mer om de strømninger og endringsprosessene som toppet seg i dramaet den varme julidagen for snart tusen år siden.

Biskopen er blitt utfordret rundt Stiklestad 2030. Bildet er fra Spelet om Heilag Olav i 2018.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Arild Pedersen fra Verdal reiser spørsmålet om Nidaros bispedømmes og Den norske Kirkes rolle i planlegging og arbeid med tusenårs-minnet for slaget på Stiklestad i 2030, og særlig om Stiklestads rolle i dette.

Vi setter pris på at Pedersen reiser spørsmålene, og er med på å gi dem oppmerksomhet. Gode medarbeidere hos biskop og bispedømmeråd har tidlig engasjert seg i planleggings- og strategiarbeid rundt nasjonaljubileet, og hvordan vi sammen skal feire dette tusenårsminnet på en meningsfull og inkluderende måte i årene som kommer fram mot 2030. Dette har vært et inspirerende arbeid å gå inn i. Bispedømmet har allerede brukt mange arbeidstimer og mye oppmerksomhet på nasjonaljubileet og de særlige oppgavene som hviler på Nidaros og Trøndelag.

LES OGSÅ: Arild Pedersens utfordring

Herborg Finnset 

Steinar Skomedal 

Stiklestad Nasjonale Kultursenter har et særlig ansvar for å forberede nasjonaljubileet i 2030.Det er nå i vår opprettet en nasjonal styringsgruppe for jubileet: her deltar Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK), Nidaros biskop, Olavsfest, og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Trondheim og Verdal kommuner og Trøndelag fylkeskommune. Gode medarbeidere på SNK har arbeidet fram spennende konsepter for regionale og tematiske markeringer i årene som kommer. For øyeblikket er planene mange flere enn hva det er ressurser til å realisere.

Spørsmålet om hvem Olav den Hellige - eller Olav Haraldsson - var, og er for oss, har vært flittig debattert i media i vår. Offentlig oppmerksomhet og samtale om dette er bra! Vi trenger å snakke mer om de strømninger og endringsprosessene som toppet seg i dramaet den varme julidagen for snart et tusen år siden.

Olav-debattens gang:

 • Først holdt forfatter Tore Skeie et foredrag ved åpningen av Klemenskirken.
 • Dordi Skuggevik reagerte sterkt: Skeie dømmer med tilbakevirkende kraft.
 • NTNU-professor rykket så ut med Skeie-støtte: Han har rett.
 • Tankesmien Skaperkraft hev seg inn i debatten, med støtte til ett av Skuggeviks poenger .
 • Også Heidi Thorp Stakset bidro: Olavs dåp er avgjørende for å forstå hans prosjekt.
 • Tore Skeie avsluttet debatten: Om vikingkonger, helgener og stråmenn
 • Den er et vendepunkt i vår nasjon, og er uløselig knyttet til stedet Stiklestad, og til Trondheim, det gamle Nidaros, som ble pilegrimsmålet i mange hundreår. Flere steder i landet bærer viktige tradisjoner og historier knyttet til overgangen til det rettssystem, samfunns-og menneskesyn som avløste det gamle, da kristentroen slo rot i samfunnet. Vi trenger også å snakke om hva trosskiftet den gang betydde, og hva det betyr nå, når vi skal gjøre vei- og verdivalg for oss selv og de som kommer etter oss? Skal splittelsens og hatets retorikk være det som driver oss , eller skal vi bygge et åpent samfunn, som har rom for den svake, som står for medmenneskelighet og like muligheter, for respekt og rettferdighet?

  Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

  Den norske Kirke vil vi bruke de muligheter vi har for å være konstruktive inititativtakere og deltakere i det mangesidige programmet som vi ønsker oss i årene fram mot nasjonaljubileet. Det er et særlig ansvar som hviler på Nidaros og Trøndelag. I tida framover vil vi særlig ha fokus på hvordan vi kan skape oppmerksomhet, ny kunnskap og bevisstgjøring om hva vendepunktet i 1030 fremdeles betyr for samfunnet vårt, for menneske- og samfunnssyn, og for den arven vi som nasjon har ansvaret for å ta vare på.

  Ansvars- og oppgavefordeling mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå i kirka er også ei økonomisk arbeidsfordeling mellom kommune og stat. Bispedømmerådet rår ikke alene over den kirkelige økonomi: Bispedømmet får sin del av Den norske Kirkes felles midler, særlig knyttet til prestetjeneste, undervisning og diakoni. Bispedømmene er også avhengige av et tillitsfullt og godt samarbeid bl.a. med kommunene. Vi har en god dialog også med Verdal kommune om disse spørsmålene, og anerkjenner at vi har særlige oppgaver å løse sammen.

  SE STORT BILDEGALLERI: Kronprisen åpnet Klemenskirken

  Store oppgaver venter i tiåret som ligger framom oss. Skal nasjonaljubileet bli en felles kunnskap, samtale og feiring, må gode krefter arbeide sammen. Vi trenger påtrykk for å skape innsikt hos bevilgende myndigheter på at vi må i gang nå. Fagmiljøer og regionale prosjekter må få muligheter til å starte sitt langsiktige arbeid. Derfor er etterlysninger som Arild Pedersens velkomne!

  Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

  På forsiden nå