Debatt:

Mer forutsigbarhet for barnefamiliene

I dag er det familiene som må ta den økonomiske belastningen når foreldrepermisjon og barnehageopptak ikke går opp.

Kan vi forsvare kostnadene for et helt års bemanning for å innfri behovet for et barn som bare er i barnehagen én måned eller to? spør Geirmund Lykke i dette innlegget. 

Saken oppdateres.

I en kronikk 25. juli belyser Else Johansen Lyngseth betydningen av gode barnehager og situasjonen for familier som står uten barnehageplass. Jeg deler mange av hennes bekymringer.

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Denne retten må selvsagt Trondheim kommune innfri, også for barn som oppfyller dette kravet og kommer flyttende til kommunen gjennom året.

LES OGSÅ: Fortvilte foreldre ringer ned private barnehager: - Må være mulig å finne en løsning, sier Rita Ottervik

Geirmund Lykke  Foto: Vegard Eggen

Barn født etter 1. november og frem til neste års hovedopptak har ingen slik rett etter barnehageloven, og kommunen får ikke statlige midler for å tilby dem barnehageplass i påvente av hovedopptaket. I dag er det familiene som må ta den økonomiske belastningen når foreldrepermisjon og barnehageopptak ikke går opp. Familiene løser det som oftest ved å ta ut ulønnet permisjon med kontantstøtte frem til barnehageopptaket. Det er ikke riktig å omtale dette som uforutsigbart for familiene, men det er åpenbart en stor utfordring, både praktisk og økonomisk, for dem som får barn etter 1. november.

LES OGSÅ: For lav bemanning i private barnehager

KrF mener at alle barn over ett år må få samme rett til barnehageplass, uavhengig av når på året de er født og ved hvilken alder familien ønsker å benytte seg av barnehagetilbudet. Dette må ordnes gjennom et nasjonalt regelverk som gir forutsigbarhet for både foreldre og barnehager, gjennom flere opptak i året, men vi er ikke der ennå.

Vi må erkjenne at ved å legge til rette for et kontinuerlig opptak av nye ettåringer gjennom året vil vi stå overfor en annen utfordring: Siden det er viktig å tilby våre ansatte faste stillinger og til enhver tid oppfylle bemanningsnormen, vil vi måtte dimensjonere antall ansatte til behovet i den måneden hvor barnetallet blir størst, nemlig i mai-juni. Da har alle ettåringer fått plass og det er rett før de eldste flyttes over til skolen. Ved skolestart vil bemanningstettheten derfor bli vesentlig høyere enn kravet og så avta gjennom året. Det er flott med en forhøyet bemanningstetthet de fleste månedene, men det vil kreve store millionbeløp som Trondheim kommune ikke får kompensert for og derfor må ta fra andre sektorer. Kan vi forsvare kostnadene for et helt års bemanning for å innfri behovet for et barn som bare er i barnehagen én måned eller to? Kostnaden vil være 200 000 kroner per barn.

LES OGSÅ: 22 millioner ekstra til barnehager

KrF ønsker å øke kontantstøtten betydelig for barn mellom ett og to år, og tror dette vil være viktig grep av flere grunner: Det vil øke familienes valgfrihet. Mange foreldre synes det er fint å være litt lengre hjemme med babyen, men det er den økonomiske ulempen som gjør det vanskelig. Det er også viktig å kompensere familiene som får barn etter 1. november slik at de ikke blir sittende med den økonomiske belastningen alene.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå