Debatt:

Vi trenger mer videregående skole for pengene

Senterpartiet vil holde fast ved dagens skolestruktur. Det vil si at ingen skoler legges ned, og ingen skal miste sin nærskole.

Senterungdommen mener at skolehelsetjenesten må styrkes, og at Trøndelag skal være det fylket med høyest gjennomføringsgrad - inkludert yrkesfagene., skriver debattanten.  

Saken oppdateres.

Fylkespolitikerne våre i Trøndelag nevner ofte hvor store ambisjoner for de videregående skolene i fylket. Vi har et bredt spekter av linjetilbud, og en god skolestruktur som sikrer at ungdom slipper å flytte på hybel i tidlig alder. De videregående skolene er på mange måter fylkeskommunens flaggskip, og etter manges syn den viktigste fylkeskommunale oppgaven. Vi ungdommer er framtida.

LES OGSÅ: Sp-Vedum slår tilbake mot Kjetil Kroksæter: Politikk er ikke et spill

Vegard Frøseth Fenes 

Det er mye som går bra i den trønderske videregående skolen. De nylige opptakstallene fra Utdanningsdirektoratet viser at Trøndelag skiller seg ut når det gjelder yrkesfagene: i fylket vårt er det flere som søker seg til yrkesfagene enn studiespesialisering. Dette er en positiv og ønsket utvikling- både fra oss ungdomspolitikere, partiene, og næringslivet. Vi trenger rett og slett flere hender, både i håndtverksyrker, eldreomsorg og kulturnæringer. Samtidig viser også tall fra SSB at Trøndelag ligger over snittet i antall elever som gjennomfører videregående, sammenlignet med gjennomsnittet i landet.

LES HELE: Vinneroppskriften er å splitte folket

Samtidig går vi mot utfordrende tider økonomisk i fylket vårt, som gjør at politikerne i fylkestinget må prioritere klokt- og ikke minst få mer ut av hver eneste krone som bevilges til skoletilbudet. Dette betyr for eksempel at skolehelsetjenesten må bygges ut kraftig i årene som kommer, slik at hverdagslige utfordringer kan løses på et lavterskelnivå. Her har Senterungdommen foreslått en ny ordning, med en frivillig samtale med helsesykepleier i året. En slik prioritering vil koste i starten, men vil lønne seg på sikt om det fører til at enda flere gjennomfører videregående.

Et annet tiltak er å holde fast ved dagens skolestruktur, slik Senterpartiet i Trøndelag har lovet. Med andre ord skal ingen skoler legges ned, og ingen skal miste sin nærskole. Dette vil gagne distriktene våre på sikt, når elevtallet i fylket er ventet å stige mot 2030 slik prognosene for elevtallsutvikling i Trøndelag viser. Det er viktig at vi står klare med gode skoler for å møte denne økningen.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Videre er det også viktig å nevne yrkesfagene, som kommer til å utdanne mange nødvendige fagarbeidere i årene som kommer. Vi må satse på gode fasiliteter til de ulike linjene, i hele fylket, slik at forutsetningene for disse utdanningene blir best mulig. Fylkeskommunen må også påvirke staten aktivt for å sikre gode stipendordninger for utstyr, slik at alle får like forutsetninger for å lykkes med sin utdanning. Samarbeidet med lokalt næringsliv må også styrkes, slik at flere får lærlingplass tidligere. Dessuten er det også viktig påse at gratisprinsippet innenfor utdanning overholdes - uansett hvilket studieprogram man går.

Alt i alt er det derfor viktig å sikre at elevene får enda mer skole for pengene i hele Trøndelag, uansett om man er bosatt på Stjørdal eller på Frøya. Senterungdommen mener at skolehelsetjenesten må styrkes, og at Trøndelag skal være det fylket med høyest gjennomføringsgrad - inkludert yrkesfagene. Vi må ha store ambisjoner for den videregående skolen i fylket vårt.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå