Debatt om gateparkering: Vi tør, fordi det gir en levende Midtby

Nær Fjordgata har vi et godt eksempel på at det å fjerne p-plasser ikke behøver å være så dramatisk, skriver blant annet Ingrid Marie Sylte Isachsen i dette debattinnlegget.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 28. juli etterlyses det politikere som tør ta tak i den hellige kua som gateparkeringen er, og det vises til et forslag om å fjerne p-plasser i Fjordgata til fordel for sykkelfelt som ble nedstemt i formannskapet i april. Vi er heldigvis flere som vil ha mer plass til fotgjengere og syklister, benker og parkliv. Nær Fjordgata har vi et godt eksempel på at det å fjerne p-plasser ikke behøver å være så dramatisk. Da sjøbunnen i kanalen skulle ryddes, ble samtidig p-plassene i Lusparken fjernet til fordel for en park med bryggekant mot kanalen. Det var knapt noen som reagerte på at p-plassene forsvant, og det var mange som satte pris på den nye offentlige plassen ved vannet.

LES OGSÅ: Fire bud for bedre byutvikling

Ingrid Marie Isachsen  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Silje Naper Salomonsen 

Nå er ikke p-plassene i Fjordgata en tapt sak. Nå som trenden har flatet ut de siste årene, må vi ta nye grep for å nå sykkelstrategiens mål om 15 prosent sykkelandel innen 2025. SV med flere i formannskapet har bedt rådmannen vise hvordan det kan bli attraktivt for flere å sykle i Fjordgata. Veitene i Nerbyen har blitt trivelige gågater i stedet for slitne bakgater, og en permanent løsning for sykkeltransport gjennom den nordlige delen av Midtbyen må med i den nye gatebruksplanen.

LES OGSÅ: Fortetting trengs, men perler må ikke lukkes inne

Miljøvennlig transport og en levende midtby henger sammen. En levende midtby er også noens bomiljø, og vi vil at alle skal ha et godt bomiljø med ren luft. Privatbiler er både et klima-, luft- og arealproblem i en by som har andre reisealternativer. Veitrafikk står for 30 prosent av direkte utslipp av klimagasser i Trondheim. Derfor vil Trondheim SV prioritere fotgjengere og syklister, gode sykkelparkeringsplasser og kollektivtransport med bybane fremfor privatbiler, gateparkering og nye p-hus. Vi er sikre på at det gir en mer levende midtby, med mer plass til oss som handler og opplever kultur, barn som leker og møteplasser for folk enten vi vil nyte medbragt, uteservering eller byliv.

LES OGSÅ LEDEREN: Endelig et verktøy for å styre hybelutviklingen

Opptrapping til en bilfri midtby kan gjøres på flere måter. Gate for gate kan gjøres om til gågater, og det fortsatt kan være tillatt med varelevering og taxi i enkelte gater. Å fjerne gateparkering i område etter område er en annen god måte for å gradvis gjøre Midtbyen tilnærmet bilfri. Det er ikke nå eller aldri, det handler om å ha en god plan for hva som skal skje hvor for å få en bedre by. Både Munkegata, Brattørgata og nordligste del av Kjøpmannsgata står i SV sin opptrappingsplan for flere bilfrie gater i Midtbyen. Noe har vi allerede foreslått i formannskapet, uten å få flertall, og etter valget skal vi fortsatt prioritere gående og syklende ved å vise hvordan vi kan trappe opp til bilfrie gater når arealsaker, som gatebruksplanen, behandles.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå