Debatt:

Det er ikke nok å grønnvaske en «skitten» bransje, slik strategigruppen for cruisetrafikken hevder

Det vi vet, er at vi må slutte med bruk av fossile energikilder, og det over hele linja, skriver innleggsforfatterne i dette debattinnlegget.

Om bransjen ikke klarer å kutte i tråd med de internasjonale anbefalingene som nevnt ovenfor, innen 2030 og 2050, må vi kutte kraftig i antall cruiseanløp i Trondheim, skriver MDG.  Foto: Kenneth Haagensen Husby

Saken oppdateres.

Ja, vi er enige med kommentator Karin Abraham i Adresseavisen 23. juli om at bystyrets arbeid med cruisetrafikken står til stryk. Det er ikke tilstrekkelig å grønnvaske en «skitten» bransje, slik strategigruppen for cruisetrafikken hevder i et debattinnlegg 26. juli.

Les også: Bystyrets cruisesatsing står til stryk

I debattinnlegget skriver strategigruppen for cruiseutviklingen i Trondheim at de skal jobbe sammen for å få en bærekraftig utvikling av næringen. Vi i MDG stiller spørsmål ved om dette i det hele tatt er mulig, og om de grepene som nevnes er tilstrekkelige for å oppnå bærekraftig utvikling. I innlegget etterlyses en faktabasert debatt.

Ola Lund Renolen  Foto: Christine Schefte

Tore Dyrendahl  Foto: Espen Bakken

Det vi vet, er at vi må slutte med bruk av fossile energikilder, og det over hele linja. Det må cruisenæringen ta innover seg. Som nevnt i innlegget har FNs sjøfartsorganisasjon IMO vedtatt at utslippene skal kuttes med 50 prosent innen 2050. Samtidig har vi fått klar og tydelig beskjed fra FNs klimapanel IPCC om at utslippene skal være netto null i 2050, og at utslippene skal halveres innen 2030. Er da IMOs mål godt nok? Skal vi ikke heller bruke CO2-kvota vår på å frakte mat og varer som vi faktisk må ha, fremfor fossildrevet moro og luksus for de med god råd?

Les også: Samarbeid for en grønnere cruisefart

I debattinnlegget tar man ikke innover seg at mange av cruisepassasjerene flyr inn før de kommer til cruiseskipet. Til sammen kan derfor en cruiseturist slippe ut opptil fire ganger så mye som en flyreisende over samme distanse - avhengig av skipet. Cruisenæringen må sørge for en klar plan for hvordan de skal klare å kutte utslippene.

Les også: NHO Reiseliv vil ha begrensninger i cruisetrafikken

Det er ikke nok å kutte 50 prosent innen 2050. Fiks problemene først og sørg for at hele kjeden blir innenfor naturens tålegrense. Da kan cruisenæringen gjerne vokse og feste videre. Vi i MDG vil følge opp vårt eget forslag, som ble suverent nedstemt av samtlige andre partier i formannskapet i fjor høst: Vi må minimum utnytte den fulle bredden i det handlingsrommet vi tross alt har ved å gi verstingene høyest mulig anløpsavgift og lavest anløpsavgift til de cruiseskipene som har best miljøsertifisering.

Les også: - SV med reinspikka populisme

Det skal ikke være noen økning i cruisetrafikken før bransjens samlede utslipp går ned. Om bransjen ikke klarer å kutte i tråd med de internasjonale anbefalingene som nevnt ovenfor, innen 2030 og 2050, må vi kutte kraftig i antall cruiseanløp i Trondheim.

På forsiden nå