Debatt:

Ledelse er å gå foran – og ikke vaie med vinden

Det er overraskende at en leder med bakgrunn fra det offentlige råder oss til å gå imot lovlige, demokratiske vedtak Stortinget, myndigheter og eierne har sanksjonert, skriver Ståle Gjersvold.

Vi har valgt å stå ved de beslutningene som er tatt. Det er å være ansvarlig. Og det er det ledelse handler om: Å stå opp for sine valg – og for organisasjonen, skriver Ståle Gjersvold i dette svarinnlegget. Bildet er fra klimatoppmøtet tidligere i år, der Gjersvold møtte Hans Anton Grønskag (t.h.), leder av Nei til Vindkraftverk på Frøya.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Harald Kjelstad utfordrer Trønderenergi på ledelse, og på å gå bort fra sine forpliktelser overfor eiere og samarbeidspartnere. I tillegg lister han opp alle gode, og mindre gode grunner til at vindkraft er en feilslått satsning. For å dokumentere sin faglige innsikt henviser han til sin ballast fra energibransjen. Det som imidlertid er vanskelig å få taket på, er om han mener vindkraft er galt av faglige, moralske, politiske, verdimessige eller andre årsaker. Det som uansett er tydelig, er at argumentasjonen er hentet fra diverse Facebook-sider mot vindkraft. Her var det en ensidig oppramsing av alle negative effekter med vindkraft, uten en faglig analyse av alternativene eller signifikansen i effektene. Utfra kronikken ser jeg derfor ingen grunn til å argumentere faktabasert – til det er det tydelig at disse uansett vil falle på steingrunn.

LES HELE KRONIKKEN: Leiarar tek ofte feil, men dei må snu straks dei oppdagar det

Ståle Gjersvold  Foto: Kim Nygård

Trønderenergi er sytti år neste år, og jeg tviler på at Kjelstad var med på etableringen selv om han i kronikken skriver at han var invitert. Selskapet installerte sin første vindturbin på Titran i 1987, og har siden bygd fire vindkraftanlegg. Som kraftprodusent er det vår rolle å bygge ut ny kraft, og vi er stolte over selskapets pionerrolle innen vindkraft. Prognosene til de store analyseselskapene er at vindkraft er en viktig del av løsningen i overgangen til et fossil-fritt samfunn i 2050. Mer fornybar produksjon er sammen med utstrakt elektrifisering essensen i dagens klimapolitikk. Vindkraft – sammen med solkraft – anses som de fornybare teknologiene med størst potensial – og dette har vært en underliggende utvikling siden årtusenskiftet. Med «den beste teknologien» menes den som har potensial til å utkonkurrere fossile energikilder, og som har minst fotavtrykk i naturen sammenlignet med alternativene.

LES MER: Derfor vil Trønderenergi bygge vindkraft

Synet på vindkraft er preget av hvilket verdisyn man har. Det er imidlertid viktig at debatten skiller mellom hva som er faktabasert og hva som styres av våre verdier. Det er legitimt å være imot vindkraft på grunn av naturvernverdier, kulturverdier, reindrift eller at det påvirker våre bo- og turområder. Som kraftselskap tar vi beslutninger forankret i politiske vedtak, lønnsomhet og fakta om påvirkningene på våre naturverdier. Dette er prosesser det tar tiår å utrede, og underveis tas det mange hensyn for å minimere virkningene på naturen. Disse prosessene er en viktig del av vårt demokratiske fundament, og det er overraskende at en leder med bakgrunn fra det offentlige råder oss til å gå imot lovlige, demokratiske vedtak Stortinget, myndigheter og eierne har sanksjonert.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Jeg holdt for noen år siden et foredrag om «ledelse i medgang og motgang». Min erfaring med motgang handlet om mangel på etterlevelse av bedriftens verdigrunnlag. To av Trønderenergis verdier er åpenhet og ansvarlighet. Vi er et offentlig eid selskap og er transparent i våre beslutningsprosesser. Men aller viktigst: Vi har valgt å stå ved de beslutningene som er tatt. Det er å være ansvarlig. Og det er det ledelse handler om: Å stå opp for sine valg – og for organisasjonen.

På knappe to måneder fikk Adresseavisen mer enn 50 leserinnlegg om Trønderenergi og enda flere om vindkraft på Frøya. Her er noen av dem.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå