Debatt:

Hva vil vi med Ranheim Folkets hus?

Nå er kapasiteten for lengst sprengt, og trass i løpende vedlikeholdsarbeid framstår huset i dag som velbrukt og nedslitt, skriver styret i Ranheim Folkets hus.  Foto: privat

Saken oppdateres.

Ranheim Folkets hus har gjennom 121 år vært et viktig samlingsted for foreningsvirksomheten i bydelen. Nå er kapasiteten for lengst sprengt, og trass i løpende vedlikeholdsarbeid framstår huset i dag som velbrukt og nedslitt. Styret for stiftelsen Folkets Hus Ranheim (SFHR) henvendte seg derfor i fjor høst til Trondheim kommune ved rådmannen og pekte på hvilke muligheter vi gjennom et samarbeid kan løse ved å utnytte et felles areal på 12-15 mål i området:

  1. Utvidet Ranheim helsebygg
  2. Nytt Folkets hus/samfunnshus med bydelskafé
  3. Parkeringskjeller under hele bygningsmassen

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

I stortingsmeldinga om «Leve hele livet» vises det til hvordan kommuner rundt om i landet har løst ulike velferdsoppgaver for de eldre. Gjennom stortingsmeldingen starter regjeringen et femårig samarbeidsprosjekt for en ny og bærekraftig politikk som skal sikre alle innbyggerne en god og trygg alderdom.

Meldinga peker blant annet på hvilke muligheter som ligger i sambruk og samlokalisering i nærmiljøet. SFHR pekte overfor rådmannen på de muligheter vi på Ranheim har til å bygge nytt helsebygg sammen med samfunnshus og bydelskafé.

LES OGSÅ: Da Emil sluttet på fotball, var lettelsen stor

Videre vil bygging av én- til to-etasjers parkeringskjeller under den nye bygningsmassen dekke våre egne behov samt gjesteparkering for alle boliger langs sjøsida inklusive dagligvarehandel. Videre for barnehager, skole (byens største, ferdig utbygd?), idrettshaller, kulturtribune/fotball, samt park and ride for metrobusslinje nummer én og framtidig togstopp. Så lenge det er tillatt å kjøpe, eie og bruke bil, vil det også være et legitimt behov for parkeringsarealer. El- biler trenger også parkeringsplasser. SFHR har vært på studiereise til nabokommunen Malvik og sett hvordan slik samlokalisering kan løses.

Vi er glad for at deler av vårt forslag ble positivt mottatt av bystyret da plan for helsebygg ble behandlet i junimøtet 2019. Jamfør den vedtatte flertallsmerknaden fra Sissel Trønsdal (Ap), som lyder: «Dagens Folkets hus på Ranheim har spilt en viktig rolle som forsamlingshus og lokaler for blant annet korps, lag og organisasjoner i bydelen. Behovet er økende, og rådmannen bes derfor fortsette arbeidet med samlokalisering av nytt helse- og velferdssenter som også inneholder lokaler for bruk i kulturlivet, sosiale møteplasser, samt bydelskafe på tomta til Folkets Hus. I prosessen forutsettes en tett dialog med aktuelle lag og organisasjoner i bydelen og stiftelsen Folkets Hus.»

Styret i Stiftelsen Folkets Hus Ranheim er positive til å fortsette dialogen med rådmannen. Det må være en prosess som ivaretar helheten til Ranheims samfunnets framtidige behov for helsebygg, samfunnshus med bydelskafé og parkeringskjeller.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå