Debatt

Politikerne bør ta tak i elefanten i rommet

Istedenfor å kritisere de private barnehagene for å tjene penger, burde våre politikere ta tak i sykefraværet i Trondheim kommune, skriver administrerende direktør i Lindbak-gruppen, Tore Lindbak i dette debattinnlegget.

Saken oppdateres.

Debatten raser om at det er private aktører som tjener penger på barna våre og på privat velferd. Det kan se ut som at det viktigste ikke er kvaliteten på tjenestene og hvor fornøyde de ansatte og barn/foreldre er, men at noen eiere blir litt eller veldig rike.

Tore Lindbak, administrerende direktør i Lindbak-gruppen  Foto: Terje Svaan

Jeg tenker at en barnehage er vel som en annen bedrift; ledelse og ansatte skal sammen skape gode opplevelser for barna når de er der gjennom et «produkt» som gir læring og lek, og de skal gjøre det gjennom å bruke et minimum av ressurser. Ressurssløsing «stjeler» penger fra eierne (private barnehager) og fra skattebetalerne (offentlige barnehager).

Les mer: DN: Røros-familie fikk gevinst på 356 millioner etter barnehagesalg

For å skape gode opplevelser må teamet som driver barnehagen være motivert til å gjøre en god jobb. Det krever en dyktig leder. Lykkes teamet, vil sykefraværet være lavt, barna glade og eierne (privat og offentlig) fornøyde. Eller vil de det?

La oss ta et tankeeksperiment: To barnehager får akkurat det samme årlige tilskuddet på 100 kroner. Den ene barnehagen er privat drevet og den andre offentlig. Den private har lavere sykefravær enn den offentlige (seks prosent mot 11 prosent), foreldre og barn er mer fornøyde og de ansatte er gjennomgående mer motivert og fornøyd i jobben sin. Derfor er sykefraværet er lavere. Den offentlige barnehagen bruker opp hele tilskuddet sitt, mens hos den private blir det igjen fem kroner til eierne på grunn av bedre drift.

Les mer: Trondheim er i ferd med å bli lite attraktiv for småbarnsforeldre

Hvilken av disse to barnehagene ville de fleste foreldre i byen sende barna sine til? Jeg tipper den private. Hvilken barnehage liker politikerne Vorkinnslien eller Trønsdal best? Den som barna og de ansatte har det best på, men hvor eierne tjener penger, eller den offentlige? Jeg tipper den siste. Ideologien trumfer fornuften.

Les mer: Fortvilte foreldre ringer ned private barnehager: - Må være mulig å finne en løsning, sier Rita Ottervik

Istedenfor å kritisere de private for å tjene penger innenfor rammene av offentlige tilskudd, burde kanskje våre politikere i Trondheim (ikke bare de over) ta tak i den store elefanten i rommet, nemlig sykefraværet i Trondheim kommune. Så vidt jeg skjønner så ligger det i snitt på ti til tolv prosent. En godt drevet privat bedrift ligger på fem til seks prosent (alt sykefravær – korttid, langtid og barns sykdom).

Les mer: Ledige barnehageplasser forsvinner: - Utrolig frustrerende

Hadde politikerne vist at dette er deres ansvar på vegne av oss innbyggere å gjøre noe med, og at de faktisk klarer å redusere fraværet gjennom et sett med konkrete virkemidler, så kunne de ha redusert tilskuddet til alle barnehagene. Det er penger som kunne vært brukt mer fornuftig for oss som bor i byen, og det ville gjort det vanskeligere for private barnehageeiere å tjene gode penger.

Med fem prosentpoengs reduksjon i sykefraværet og 13 000 ansatte (Trondheim kommune) ville politikerne ha hatt rundt 600 millioner kroner mer å rutte med hvert eneste år, eller de kunne ha spart til vanskeligere tider. I tillegg ville kommunens medarbeidere trivdes bedre på jobb. Hvorfor hører vi ikke noe om at Ragna Vorkinnslien og Sissel Trønsdal krever at noe skjer her? Det er tross alt viktigere for Trondheims 190 000 innbyggere, og det må være viktig for alle de dyktige ansatte i kommunen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå