Debatt:

Kompromisset om Saxenborg

Ta en titt på dette tegningen. Denne oasen av en lystgård fra 1770 ligger midt iblant oss, skjønt de færreste vet det.

Saken oppdateres.

Det er fordi den er nedbygd og klemt inne mellom et nybygd Nav-kontor og et forretningsbygg på baksida av Circus Shopping mot Leangenbanen. Stengt ute fra offentligheten, under skyggen av omkringliggende bebyggelse. Nedbyggingen av Falkenborg er ett av mest groteske eksemplene på reguleringsvedtak i Trondheims byutvikling de seinere årene. Tett fulgt av nedbyggingen av lystgården Louiselyst litt lenger opp i gata.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Tirsdag 18. juni 2019 var bygningsrådet samla til møte i Trondheim rådhus. På sakskartet foran seg hadde de sluttbehandling av reguleringsplan for utbygging av Innherredsvegen 103, det tidligere Bjarne Wist-bygget. Bygningsrådet var tydelig beklemt. De skulle velge mellom to alternativer som begge øver arkitektonisk vold mot den historiske bebyggelsen i området. Av det verste og det nest verste forslaget vedtok de et kompromiss: Nedbygging av Saxenborg, det best bevarte av de gjenværende lystgårdsanleggene i Trondheim.

Byutvikling handler om samspill. Mellom folk, historiske hensyn, politikk og næringsinteresser. I fortettingens tåkeheim er det kun næringsinteressene som vinner armslag, skriver Torgeir og Jorunn Moslet, Saxenborg av Rønningen. 

Et nabolag er resultatet av et sosialt og bygningsmessig miljø som har utvikla seg over tid. Saxenborg er over to hundre år gammelt. Resten av strøket er omkring hundre. Noen har bodd her i generasjoner. Andre har kommet i det siste. Trusselen om nedbygging av Saxenborg har samla dette nabolaget. Alle som er spurt har skrevet under på krav om at den nye bebyggelsen må tilpasses den gamle. Flere hundre deltok også under åpen dag på Saxenborg. Dette handler om en felles vilje!

LES OGSÅ: Rasering av Lade 2.0

I tråd med politikernes ønsker om en engasjert befolkning har vi utarbeidet konstruktive forslag til alternativ fortetting. Disse forslagene er profesjonelt utført og av høy kvalitet. De viser hvordan kommuneplanens krav til utbygging kan utføres med hensyn til stedets karakter og i tråd med innbyggernes vilje. Bygningsrådet var tydelig uforberedt, og ville ikke engang vurdere dette.

Vi oppfatter dette som et demokratisk problem! Byutvikling handler om samspill. Mellom folk, historiske hensyn, politikk og næringsinteresser. I fortettingens tåkeheim er det kun næringsinteressene som vinner armslag.

LES OGSÅ: Fire bud for bedre byutvikling

Hva oppsøker politikerne sjøl når de er på besøk i fremmede byer? Er det ikke den autentiske kulturarven? De gamle byggene og stedene som vitner om stedets historie?

Saxenborg ble bygd i kjølvannet av Napoleonskrigene og unionsoppløsninga med Danmark. 10 prosent av Trondheims befolkning omkom i hungersnød i disse årene. Nasjonsbygginga tok til med grunnlovsforsamlinga på Eidsvoll. Saxenborgs første eiere var også magistrater. Vi ønsker å åpne dette stedet for nabolaget og byens befolkning. Som ei finstue og selskapssted for ulike anledninger. To bygningsvernbedrifter med 25 ansatte har base her. Restaureringsarbeidene nærmer seg vedlikeholdsnivå.

LES OGSÅ: Død over godt nok-Trondheim

Politikernes ansvar er å balansere mellom makt og muligheter. Å legge premisser for samfunnsutviklingen. Vi vil velge oss politikere som har styrke og gangsyn til dette. Saken kommer etter planen opp i byutviklingskomiteen den 15. august og i bystyremøte 29. august.

Bevar trehusbyen Trondheim – stans nedbyggingen av nabolaget Saxenborg!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå