Debatt:

Hvordan skape vekst i Trøndelag - hva skal vi leve av?

Mange politikere er mer opptatt av hva vi skal leve for enn hva vi skal leve av. Andre er mest opptatt av hva vi ikke skal leve av. I Høyre lytter vi til hva næringslivet trenger for å vokse.

Vi trenger et Trøndelag Nye Veier som på samme måte som regjeringens selskap Nye Veier setter fart på veibygging og reduserer kostnadene, skriver Pål Sæther Eiden i dette debattinnlegget.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Min farfar og min far var skogsarbeidere. Et praktisk yrke med en langsiktig horisont. Fra du planter et tre til det hogges, går det ca 60-80 år. Denne langsiktigheten, at generasjoner frem i tid kan høste av ditt arbeid, er viktig når vi politikere skal gjøre veivalg. Vi må ikke velge de lettvinte og kortsiktige løsningene, men velge det som blir riktig på lang sikt.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Pål Sæther Eiden  Foto: Kim Nygård

Klarer vi å bidra med gode løsninger til et aktivt og velfungerende næringsliv, legger vi grunnlaget for bosetning og velferd i fremtiden. I løpet av vinteren og våren har vi i Høyre vært innom de fleste kommunene i Trøndelag og besøkt utallige bedrifter. Vi spør alltid hva kan vi som politikere gjøre for at din bedrift kan vokse og utvikle seg. Og for å slå det fast med en gang. Svaret er ikke mer regionale utviklingsmidler. Det er i grunnen ganske enkelt:

  • Utdanne mer kompetent arbeidskraft, ikke minst innen yrkesfag.
  • Sørg for gode veier slik at vi får varene våre frem til kundene.
  • Fjern hindringene. Si ja. Lytt til lokale innspill.

LES KOMMENTAREN: Dårlig klima kan spolere festen

Fremtidens velferd og en bosetting over hele Trøndelag er avhengig av et levedyktig næringsliv og politikere som er mer opptatt av å legge til rette for arbeidsplasser enn å legge ut snublesteiner.

Det siste året er det imidlertid flere partier som er mer opptatt av hva vi ikke skal leve av: Olje, oppdrett, kjøttproduksjon, skogbruk, cruiseturister og andre turister - og mineralnæring. Da kan det være greit å være oppmerksom på at mer enn 20 000 er ansatt i disse bransjene, og enda flere omfattes av ringvirkningene. Hvis store deler av disse næringene skulle bli nedlagt, eller få store endringer i sine rammer vil det få dramatiske konsekvenser for arbeidsplasser i Trøndelag.

LES OGSÅ: Borten Moe: - Norge må drive mer fangst på sel og hval

Det er uansett grunn til å slå fast at det går bra med trøndersk næringsliv under dagens regjering ledet av Høyre:

  • Fylket fikk 3000 flere sysselsatte i 2018
  • Trøndelag har opplevd større sysselsettingsvekst de siste årene enn resten av landet.
  • I juni 2019 var den registrerte arbeidsledigheten helt nede i 1,8 prosent

Det er fylkets oppgave å gi et utdanningstilbud på sine videregående skoler og fagskoler som er tilpasset de lokale behovene til bedriftene. Derfor ønsker Høyre å satse sterkere på såkalte profilskoler som spesialiserer seg på fagtilbud det er stort behov for i skolenes nærområder, i stedet for at alle skoler skal tilby «alt».

Vi trenger et Trøndelag Nye Veier som på samme måte som regjeringens selskap Nye Veier setter fart på veibygging og reduserer kostnadene. Kommuner, fylker og stat må være medspillere og ikke motspillere. Trøndelag fylke må være et fylke som i hovedsak sier ja til lokale vedtak slik regjeringen gjør.

LES OGSÅ: Høyre vil redde klimaet med vindkraft, skogbruk og mindre forbruk

Jeg har selv sett hvor viktig det er at lokalt næringsliv går godt og satser på lokale ungdommer. En av guttene mine fikk lærlingkontrakt hos et lokalt rederi. Nå, en måned etter fagbrev, mønstrer han på en annen båt i det samme rederiet. Uten et næringsliv som får rammer for å drive godt, så får vi ikke slike historier.

Høyre går til valg med slagordet «Bedre løsninger for hele Trøndelag». Skal vi finansiere alt vi skal leve for trenger vi også et næringsliv som vi kan leve av. Det gjør vi ved å være positive til dette næringslivet og legge til rette for at det utvikles videre.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå