Debatt:

Nyhavna er et enda større område enn Nedre Elvehavn. En åpen arkitektkonkurranse her kunne gitt et rikere grunnlag å fatte gode beslutninger på

Dessverre var arkitektkonkurransen om Nedre Elvehavn i 1985 siste gang det ble gjennomført en åpen konkurranse om en større plan i Trondheim, skriver arkitekt Sverre Clausen i dette debattinnlegget.

Konkurranseformen kan med fordel benyttes i mange sammenhenger, skriver innleggsforfatter. Bildet er fra Nyhavna.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Prosjektet Solsiden viste Trondheim en form for byplanlegging som forsvant like fort som den oppstod. Her ble fortetting gjennomført med respekt for stedets karakter og med gjennomtenkt formgivning.

Prosjektet Solsiden viste Trondheim en form for byplanlegging som forsvant like fort som den oppstod, skriver arkitekt Sverre Claussen.  Foto: Sebastian S. Bjerkvik

Les mer: Vil ha stupetårn, badebrygge og båttaxi til Midtbyen

«Dersom vi skal bevare troen på at vår tids arkitektur og planlegging er til gavn og ikke til skade for byen må vi nesten holde oss i ro her.» Dette skrev Daniel Johansen i sin gjestekommentar fredag 9. august. Bedre anerkjennelse er det vanskelig for oss planleggere å få.

Sverre Clausen, arkitekt  Foto: Ivar Mølsknes

En av de viktigste forutsetninger for innhold og utforming av planen var at det startet med en åpen arkitektkonkurranse. Det kom over 60 forslag hvorav to ble valgt til å utarbeide reguleringsplan. Denne formen gir fortsatt det beste grunnlaget byggherre/utbygger, fagmyndighet og planleggere kan få for å komme fram til et godt resultat. Beslutningstagerne får flere godt analyserte gjennomarbeidede og illustrerte forslag til løsninger, ofte svært forskjellige.

Les mer: Boligblokker og byggeskikk

På dette grunnlaget velger en jury det de mener vil gi det beste resultat for alle involverte parter, og det er svært sjelden uenighet om valget mellom de ulike medlemmene i juryen, og her er alltid både utbygger kommune og fagpersoner deltagere.

Konkurransen ble avholdt i 1985, men bygging startet først i 1997, og da med nye eiere, men intensjonene i planen ble beholdt. Jeg mener dette dessverre er siste gang det ble gjennomført en åpen arkitektkonkurranse om en større plan i Trondheim. Byen vokser og står foran nye utfordringer med utbygginger og store planer.

Les mer: Vi trenger ikke boligblokker på beste tomta i byen

Nyhavna for eksempel, er et enda større område enn Nedre Elvehavn, en åpen arkitektkonkurranse her kunne gitt et rikere grunnlag å fatte gode beslutninger på. Både utbygger og kommuneadministrasjonen ville antagelig spart både tid og penger og ha fått en plan som kunne skapt større trygghet og begeistring blant mange. Konkurranseformen kan med fordel benyttes i mange sammenhenger. Trondheim Spektrum hadde sikkert ikke sett ut som den gjør om det hadde vært avholdt en arkitektkonkurranse i forkant.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå