Debatt:

Elsparkesykler skaper store klimautslipp

Paradoksalt nok bidrar også elsparkesyklene til økt bilkjøring. Forskerne finner at hele 43 prosent av utslippene kommer fra bilene som kjører rundt for å samle inn, lade og utstasjonere dem, skriver Marek Jasinski (Ap).   Foto: Michael Schult Ulriksen

Saken oppdateres.

Ikke alt med «el» i navnet er nødvendigvis miljøvennlig. Det er konklusjonen i et studie om elsparkesykler publisert Environmental Research Letters. Elsparkesykler har cirka halvparten av utslippene til en fossilbil, men i en undersøkelse blant elsparkesyklister i Raleigh i California svarer bare 34 prosent at de ville tatt bil istedenfor. To av tre turer med elsparkesykler erstatter mer klimavennlige alternativer som gange, sykling eller bussturer.

Marek Jasinski  Foto: Morten Antonsen

Paradoksalt nok så bidrar også elsparkesyklene til økt bilkjøring, forskerne finner at hele 43 prosent av utslippene kommer fra bilene som kjører rundt for å samle inn, lade og utstasjonere dem slik at de er lett tilgjengelig. Elsparkesyklene varer heller ikke spesielt lenge. Den teoretiske levetiden på elsparkesyklene er på rundt to år for de fleste modellene, men analyser av åpne data fra bruken av elsparkesykler i kommersiell bruk i Louisville viser en gjennomsnittlig levetid på kun 28,8 dager. Det er kortere holdbarhet enn en melkekartong.

Debatten om elsparkesykler har handlet mye om bruken, om de er til hinder for rullestoler eller om de bidrar til unødvendige ulykker. Selve klimaregnskapet har fått liten oppmerksomhet. Når Trondheim bruker milliarder av fellesskapets penger igjennom byvekstavtalen for å unngå vekst i utslipp fra biler så burde vi være helt sikre på at ny mobilitetsteknologi også er klimavennlig før vi legger til rette for den.

Trondheim kommune kan ikke stoppe noen fra å leie ut elsparkesykler fra privat grunn, men firmaer som får bruke offentlig grunn har selvfølgelig en stor konkurransefordel. Det gir oss muligheten til å stille tydelige klimakrav, for eksempel om levetid, dokumentasjon på klimafotavtrykk og begrensninger på hvor mange biler som kan drive innsamling. Da kan vi være sikre på at elsparkesykler ikke bare er gøy, men også grønt.

På forsiden nå