Debatt:

Vindkraftkonsulent med panikk!

Vindkraftdebatten fortsetter. Bildet er fra byggingen av anlegget i Roan.   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Gjennom fire dager i Arendalsuka har jeg hørt samtlige politiske partier og alle seriøse miljøorganisasjoner distansere seg så å si helt fra mer vindkraft på land i Norge.

Årsaken er dels at raseringen av urørt natur nå viser seg for alvor. Men det blir også stadig klarere at det «klimastemplet» som forsøkes gitt vindkraft på land i Norge mangler troverdighet. I sum har dette gitt en folkestorm mot vindkraft over store deler av landet. Ikke minst demonstrert på Frøya, der aksjonistene nå gjør en formidabel innsats for å dokumentere ødeleggelsene.

LES OGSÅ: Vindkraft, spesielt på land, er helt nødvendig for at verden skal nå sine klimamål

Hogne Hogset 

Det blir trolig ikke gitt konsesjoner til mer vindkraft på land i Norge. Kampen videre nå vil stå om å få revurdert de konsesjonene som allerede er gitt, og der bygging ikke er påbegynt. Dette gleder selvsagt alle seriøst naturverninteresserte, samtidig som det like selvsagt frustrerer vindbaroner og tilhørende konsulentbransje.

I denne situasjonen klarer jeg knapt å irritere meg over Arne Fredrik Lånkes angrep på meg i Adressa 14. august. Som daglig leder og eier av Stormvind AS skriver Lånke bl.a. dette: «Vindkraft, spesielt på land, er helt nødvendig for at verden skal nå sine klimamål.» I så fall ville jeg tro det var mest rasjonelt å bygge vindkraften der «verden» trenger den. Og det er ikke her i landet, her har vi overskudd av vannkraft.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

At Lånke prøver å diskreditere meg fra debatten om å verne urørt natur fordi jeg har jobbet i oljebransjen (Aker og Statoil) lever jeg godt med. At han mener de rundt 250 000 som jobber i den bransjen ikke kan ha troverdige meninger om naturvern, er bare å ta til etterretning.

Lånke ser sikkert mørkt på at markedet hans på land vil tørke inn. Et råd kan være å prøve å finne nye markeder for sin kompetanse, kanskje inn mot offshore vindkraft, framfor å bruke tid på sverte oss som vil bevare det vi har igjen av urørt natur!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Mer vindkraft-debatt i Adresseavisen:

På forsiden nå