Debatt:

LO om Midtbyen og kommunevalget: FrP går mot fagbevegelsen

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim, mener noen av forslagene til Frp er uakseptable for fagbevegelsen.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Frp reiser ti punkter for å redde Midtbyen i en artikkel i Adresseavisen. Forslag som stimulerer til økt aktivitet i Midtbyen er viktig, men to av forslagene til Frp, er uakseptable for fagbevegelsen. Dette gjelder forslaget om å utvide skjenketiden og om søndagsåpne butikker.

LES OGSÅ: Disse ti punktene skal redde Midtbyen

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund Trondheim kommune har før årets kommunevalg i Trondheimsmanifestet 2019 stilt de politiske partiene 52 krav innen 23 tematiske områder. Et krav er «Vil partiet beholde skjenketida til kl. 02.00?», etter forslag fra Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv. Bakgrunnen er at utvidede nattåpningstider gir økt risiko for helseskader. Statens arbeidsmiljøinstitutt dokumenterer flere negative helseeffekter, og eksperter i arbeidsmedisin anbefaler at nattarbeid bør unngås eller reduseres der det er mulig. Kroppens biologiske rammebetingelser må respekteres, slik at arbeidsfolk skal kunne ha en arbeidstid å leve med. Hensynet til ansattes arbeids- og helsemessige forhold må derfor være hovedfaktorer når myndighetene skal vedta rammer for utelivets organisering.

Les flere saker om Midtbyen her

Sentio har på vegne av Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan gjort en undersøkelse, hvor 6 av 10 mener maksimaltida for alkoholservering på skjenkesteder bør være kl. 02 eller tidligere. Det er derfor flott at alle partier, utenom FrP, er enig i at skjenketida skal holdes til det.

Etter forslag fra Handel og Kontor Trøndelag, har den faglige alliansen stilt kravet: «Vil partiet sikre at kommunen ikke skal jobbe for ytterligere søndags-åpning av butikker?» En Fafo-rapport viser at økningen av antall ansatte som vil måtte påregne og jobbe søndager vil være dramatisk. Vi trenger en annerledesdag. Den må være en felles fridag som gir rom for rekreasjon og hvile, fellesskap og samvær med venner og familie. Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme at et område skal regnes som typisk turiststed. Det er derfor gledelig at samtlige partier, utenom FrP, har svart ja på fagbevegelsens krav. Det betyr at kommunen i kommende bystyreperiode ikke vil søke Fylkesmannen om dispensasjon fra Lov om helligdager og helligdagsfred.

SE VIDEO: Slik kjører du i Trondheim sentrum nå

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå