Debatt:

Ola Lund Renolen har rett i at vi må bli mer ambisiøse

I forbindelse med Adresseavisens ordførerduell ba vi de største samarbeidspartiene til henholdsvis Ap og Høyre om å komme med sine utfordringer. Her er svaret fra Rita Ottervik.

Budsjettkameratene legger frem Trondheimsbudsjettet for 2019. Ap, V, Krf, Pensjonistpartiet, Miljøpartiet og Sp.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Trondheim Ap står fast på nullvekstmålet for persontrafikk i Trondheim. Det er derfor vi har gått i spissen for å innføre et nytt kollektivsystem med 100 prosent fossilfrie busser samtidig som vi bygger ut gang og sykkelveier over hele byen. Med 10 000 flere bussavganger i uka kan langt flere reise kollektiv. Mange kilometer med nye gang og sykkelveier fører til at langt flere går eller sykler. Det fører til renere luft, mindre klimautslipp og bedre folkehelse. Vi skal fortsatt utvikle metrobuss-systemet og vi skal fortsatt bygge flere gang- og sykkelveier.

LES INNLEGGET SOM OTTERVIK SVARER PÅ: Står Ottervik ved nullvekstmålet i personbiltrafikken?

Rita Ottervik  Foto: Emilie Sofie Olsen

I en by som Trondheim med stor befolkningsvekst er det et stort press på matjorda. Det unike med Trondheim er at vi er en landbrukskommune med dyrkamark helt inn mot sentrum. Vårt utgangspunkt er derfor at vi skal unngå å bruke mer matjord. Matjord bevares ved at Kastbrekka og Vestre Utleir ikke foreslås utbygd.

Klimautfordringene er global, men må løses lokalt. Derfor må vi gjøre enda mer for å redusere egne utslipp. Ola Lund Renolen har et godt poeng: Vi må bli enda mer ambisiøse og trappe opp innsatsen for å nå våre mål. Vi skal redusere utslippene fra egen virksomhet med minst 80 prosent innen 2030. For å lykkes med dette må styrke arbeidet med klimaplanen og vurdere om vi skal øke målsettingen til å bli klimanøytral og identifisere hvilke tiltak som må til. Kommunale byggeplasser skal være fossilfrie, nye kommunale bygg skal bygges i tre eller annet klimanøytralt materiale og energibruken skal ytterligere ned. Da må vi stille krav til våre leverandører om fossilfrie anleggsmaskiner, at de bygger i miljøvennlige materialer og velger klimavennlige teknologiske løsninger.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Vi skal også investere i et bedre system for håndtering av avfall i kommunen, og innføre fossilfrie anleggsmaskiner så fort teknologien er på plass. Vi har også bedt rådmann om å finne ut hvilke kommunale bygg som er egnet for å montere solcellepaneler. Dette gjelder både gamle og nye bygg.

Det største utslippet innenfor kommunens grenser kommer fra fjernvarmeanlegget på Tiller. Det står for over 30 prosent av de samlede utslippene i kommunen. Dessverre ble Trondheim Energi solgt den gangen Høyre regjerte i byen, og vi mistet kontrollen også på fjernvarmeanlegget. Men arbeiderpartiet vil ta et initiativ overfor Statskraft, og stille krav om at CO2-utslippene fra fjernvarmeanlegget fjernes.

Trondheim sitt største bidrag til en renere verden med mindre forurensning ligger kanskje hos våre forsknings- og utviklingsmiljøer. Her i byen har vi miljøer som er verdensledende på utvikling av batteriteknologi, bedre måter å utnytte energi på og annen teknologi som kan bidra til reduserte utslipp. Trondheim kommune har et tett samarbeid med NTNU og Sintef og et bidrag fra vår side er å la byen bli en testarena for utprøving av ny klimavennlig teknologi.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå