Debatt

Førsteklassingene skal vises!

Utdeling av skolesekker til førsteklassingene er et viktig trafikksikkerhetstiltak for å sikre at de mest sårbare blant oss synes godt i trafikken.

Lederen for trafikksikkerhetsutvalget i fylket svarer Anne Marit Igelsrud som i et innlegg kritiserte bruken av skolesekker som ble gitt som gave av fylkeskommunen.  Foto: Terje Svaan / Privat

Saken oppdateres.

I et leserinnlegg i Adressa 22. august stiller Anne Marit Igelsrud spørsmål om fylkeskommunens utdeling av skolesekker til 1. klassingene vil bidra til et søppelberg av sekker.

Det ønsker vi selvfølgelig ikke, og det er langt unna fylkeskommunen og fylkets trafikksikkerhetsutvalg sin intensjon med ordningen. Formålet med utdeling av skolesekker er trafikksikkerhet. Ordningen har eksistert i Sør-Trøndelag siden 1999 og erfaringene er gode!

LES OGSÅ: Vi har testet skolesekkene

Sekkene har farge og refleks som gjør dem godt synlige i trafikken. Begge deler er viktig. Det finnes et stort utvalg med gode refleksprodukter som alle bidrar til god synlighet. Fordelen med en skolesekk er at det både er en bruksgjenstand og refleks. Sekken skal alltid med, man trenger ikke å huske på refleksen i tillegg. Den er allerede på plass.

Mange førsteklassinger med lik sekk gjør dem synlig som en gruppe. Det hjelper bilister til å bli mer bevisst på at man har med en relativt uerfaren trafikantgruppe å gjøre. Det er et stort ansvar for bilister og andre medtrafikanter.

Igelsrud peker også at lik sekk til alle løsner litt på kjøpepresset ved skolestart. Det er et godt poeng. Sekken har en størrelse som gjør det mulig å bruke den i flere år.

LES OGSÅ: Ett av tre barn blir kjørt til skolen

Hovedpoenget i leserbrevet; bidrar fylkeskommune til bruk-og-kast, er viktig og må tas på alvor. Trafikksikkerhetsutvalget har grundig vurdert effekten for trafikksikkerhet. Vi har også diskutert hvordan vi ved dialog med skole og foreldre kan bidra til at sekken blir brukt i flere år, Det handler om for eksempel endring av design fra år til år og praktiske ting rundt distribusjon med mer. Dette er viktig å stadig ta opp til vurdering - i tillegg til å undersøke hvordan bruken faktiske er og om den endrer seg.

2018-utgaven av skolesekken hadde påtrykket «Førsteklasses trønder». Dette var den første sekken som ble delt ut i et nytt og samlet Trøndelag. Førsteklassingene i 2018 var historiske! 2019-sekken har et annerledes design og tekst: «Tipp, topp trønder», nettopp for at man lett skal kunne se forskjell på første- og andreklassinger. Det er lett å forstå at en andreklassing ikke vil bli tatt for å være førsteklassing!

LES OGSÅ: Dette er førsteklassingenes forventninger til skolen

Erfaringen fra tidligere Sør-Trøndelag fylkeskommune er at sekkene blir brukt og at flere bruker sekken i mer enn et år. Flere melder også at sekken «gjenoppstår» som tursekk i stedet for å bli kastet.

Statens vegvesen har undersøkt hvordan det forholder seg med bruken av sekkene. 62 av 130 skoler har svart. Av dem er det 53 skoler som har 100 prosent bruk første år. Ingen skoler er under 80 prosent.

Skolene har ulike ordninger for hvordan de informerer om skolesekken og distribuerer dem til elevene. Noen deler dem ut i forbindelse med at barnet skrives inn ved skolen og har dermed laget en tradisjon rundt dette som gjør at både foreldre og barn er forberedt og forventer at skolesekken kommer.

God forvaltning av det offentliges midler er alltid en viktig oppgave for oss som er folkevalgte. Basert på gode erfaringer med ordningen er det god grunn til å gi ordningen en real sjanse til å bli godt innarbeidet i hele fylket. Ordningen er ikke «hugget i stein» og det er viktig å følge med på hvordan dette fungerer. Jeg mener likevel det er grunn til å være litt tålmodig slik at endringer får «satt seg».

Igjen – hensikten er å sørge for at barna er godt synlige og dermed mer sikre i trafikken. Refleks og sterke farger er en enkel og veldig effektiv «forsikring». Vi har ingen barn å miste. Det er jeg sikker på at vi er enige om.

Karin Bjørkhaug, (KrF) leder av trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag 
        
            (Foto: Vegard Eggen)

Karin Bjørkhaug, (KrF) leder av trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag  Foto: Vegard Eggen

På forsiden nå