Debatt

Likestilt bystyre i 2020?

I år har velgerne sjansen til å høyne kvinneandelen i bystyret til samme nivå som i 1971.

Trondheim bystyret har i dag langt flere menn enn kvinner. det håper innleggsforfatterne å gjøre noe med.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

I Trondheim er fordelinga mellom kvinner og menn i bystyret før årets valg, 40 prosent kvinner, og 60 prosent menn. I 1971, for 48 år siden, gikk Norske Kvinners Nasjonalråd ut med ei oppfordring om å sette kvinner øverst på listene sine å forhåndskumulere dem (føre dem opp to ganger). I tillegg oppfordra de velgerne til å sette ekstra kryss på kvinner på lista de stemte på, og føre opp kvinner fra andre lister på egen stemmeseddel. På landsbasis var det i 1971 9,6 prosent kvinner i kommunestyrene. Resultatet ble at representasjonen steg til 14,8 prosent.

I Trondheim ble flertallet av representantene kvinner 51 prosent! Dette skyldtes en effektiv aksjon, som Lise Sjåk Bræk sto i spissen for. I Oslo fikk også kvinnene flertall. Dette skapte sterke reaksjoner i dagspressa, og aksjonen ble omtalt som kvinnekupp. Kåre Tønne som var ordfører for Arbeiderpartiet i Trondheim før valget, kom så vidt inn i bystyret igjen. Han uttalte at dette var «demokrati på avveier». Adresseavisa skrev på lederplass at «en god del mannlige kandidater med innsikt evner og innsatsvilje», var satt utenfor. Det sto ingenting om evnene og erfaringene til kvinnene som hadde kommet inn.

I år har velgerne sjansen til å høyne kvinneandelen i bystyret til samme nivå som i 1971, ved å sette ekstra kryss på kvinner på lista de leverer, og i tillegg føre opp kvinner fra andre lister, som da vil få en tilleggsstemme. Det er lov å føre opp 16 ekstra navn på egen stemmeseddel. Godt valg!


På forsiden nå