Debatt

Trondheimsområdet har vokst og vi må reise annerledes

Det at Trondheim har blitt for stor til det gamle bussystemet fra 70-tallet må vi uansett forholde oss til i tiden som kommer.

Det at Trondheim har blitt for stor til det gamle bussystemet fra 70-tallet må vi uansett forholde oss til i tiden som kommer, skriver AtB, som her svarer på noe av kritikken som er kommet.  Foto: MARIANNE TØNSET

Saken oppdateres.

Det har den siste tiden vært skrevet mye om busstilbudet på Melhus. Leder av hovedutvalget for transport Per Olav Hopsø har uttalt «prekær busskrise», Trønderbladet bruker «busskrisen» og forsker Reidar Almås fra Ruralis uttalte i en direktesendt debatt at AtB har vært «dumme» og at det bare er å glemme at bygdefolket, altså innbyggere i Melhus, skal tåle omstigning på reisen sin.

Tatt denne ordbruken, antallet saker og påstandene den siste tiden i betraktning, ser vi oss nødt til å informere tydeligere om hva som faktisk er tilbudet på Melhus og hva som nå blir gjort. For å forklare godt må vi starte med grunntanken bak det nye kollektivsystemet.

Trondheimsområdet skal vokse med ytterligere 40 000 innbyggere innen 2030. Trondheim sentrum er forholdsvis trangt. I tillegg er det sånn med kollektivtransport, som med mange andre tilbud, at det ikke finnes ubegrenset med penger til det. De aller fleste kollektivreiser i Norge er subsidiert, også i de store byene. Trondheim må altså lage et kollektivsystem som er så godt som mulig innenfor rammer som økonomi, veistandard, biltrafikk, areal, befolkningsgrunnlag og reisemønster.

Derfor ble det i juni 2016 vedtatt å legge om kollektivsystemet fra at alle bydeler hadde direktelinjer til sentrum, til at dette ble beholdt for de mest passasjertunge strekningene og at øvrige bydeler får omstigning til disse linjene. Metrolinjene betjener byområdets sentrum med hyppige avganger og på en så uhindret kjørerute som mulig. Det gir nå mulighet til å frakte mange passasjerer uten at sentrum overbelastes av for mange ankomster og avganger. Noen byer bruker bane og andre bruker busser til slike store og mye brukte linjer. I tillegg har vi sett oss nødt til å tillate noen andre busslinjer gjennom sentrum da vi ikke har funnet gode omstigningsmuligheter for alle bydelene ennå.

Randsonene av det som nå beskrives som Trondheimsområdet må, på lik linje med andre, regne med omstigning på reisen. Slik er det å være en del av en by som har blitt større. I rushtiden er det likevel satt opp direkteavganger fra områder som Melhus, totalt 17 avganger til Trondheim sentrum på morgenen og 16 tilbake på ettermiddagen. Dette er likt med tilbudet på bydelslinjene ellers i Trondheim.

Reisende fra Brekkåsen i Melhus må i dag stige om til en annen buss på Melhus skysstasjon. Det er fordi snuplassen på Brekkåsen ikke står ferdig før godt ute i 2020. Vi ser nå om det er mulig å bruke mindre busser på deler av tilbudet i Melhus, slik at de kan snu på Brekkåsen og spare beboerne en omstigning. I tillegg jobber vi med rutetabellen og spesielt ankomst- og overgangstiden til metrolinje 1 på Tiller. Vi ser også frem til åpningen av knutepunktet «Tillerterminalen» slik at forholdene blir bedre enn det den midlertidige stasjonen Stor-Rosta byr på i dag. Vi setter pris på engasjement for kollektivreiser og tilbakemeldinger som hjelper oss med å gjøre riktige justeringer.

Det at Trondheim har blitt for stor til det gamle bussystemet fra 70-tallet må vi uansett forholde oss til i tiden som kommer. Det nye metrosystemet gir rom for utvikling i takt med byens vekst. AtB har jobbet med dette systemet i fem år og hatt en lang rekke møter med grendelag, beboerforeninger og kommuner i løpet av prosessen. Å lykkes med fremtidens mobilitet krever innsats fra mange parter, også de som skal reise.


- Det at Trondheim har blitt for stor til det gamle bussystemet fra 70-tallet må vi uansett forholde oss til i tiden som kommer, skriver Harald Storrønning i Atb.  
        
            (Foto: Terje Svaan)

- Det at Trondheim har blitt for stor til det gamle bussystemet fra 70-tallet må vi uansett forholde oss til i tiden som kommer, skriver Harald Storrønning i Atb.   Foto: Terje Svaan

På forsiden nå