Debatt

Få familier har råd til å bo sentralt i byen

Det virker som om politikere ikke tar inn over seg at det er svært få familier som vil ha råd til å bo sentralt.

Det er synd om Trondheim gjennom nullvekstavtalen ikke lenger skal gjøre det mulig for mennesker som ønsker å bo i randsonene rundt nærsentre som Tillerbyen, skriver innleggsforfatteren.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Onsdag forrige uke var jeg på TOBBs boligseminar hvor de politiske partier også var invitert til debatt rundt boligpolitikk. Det er flere ting som forundrer meg. Kommunen har åpnet opp for boligbygging de siste år gjennom sin KPA hvor det er lagt opp til noe spredt bebyggelse i byen. Nå har politikerne snudd noe som for så vidt er forståelig med nullvekstavtalen og krav til at trafikken ikke skal øke med boligveksten. Det betyr at det skal bygges høyt og sentralt, f.eks. Nyhavna ble nevnt. Det er som kjent ca. 3000 nye innbyggere som kommer til Trondheim hvert år og det kreves at boliger bygges. Det er også bred enighet om at det skal bygges boliger i Trondheim.

LES OGSÅ: Riv Svartlamoen og bygg høyhus

Det virker imidlertid som om politikere ikke tar inn over seg at det er svært få familier som vil ha råd til å bo sentralt. Man kan enkelt se for seg at en bolig på Nyhavna eller andre sentrale steder i byen vil ha en kvadratmeterpris på opp mot 100 000 kroner (det har man lenge hatt i sentrale deler av Oslo)

Unge studenter som kommer til byen stifter familie etter hvert og trenger større plass og mulighet til å komme seg inn i boligmarkedet etter leie i studietiden eller de som har vært så heldige å ha foreldre som har kausjonert/eid toromsleiligheten sentralt under studier. Det er altså et fåtall av par med barn som vil ha mulighet til å bosette seg i politikernes tiltenkte boligutvikling i tiden fremover.

LES OGSÅ: Utbygger ønsker ti etasjes hotell på Nyhavna

Jeg representerer Block Watne AS som utvikler boliger for folk flest. Det har lenge vært skrevet negativt om markedet i Trondheim og hvor tøft det er. Jeg kjenner meg ikke igjen i dette da vi har hatt god omsetning av våre produkter de siste år. Kan det være for at vi utvikler gode bomiljø i Trondheims randsone? Den eneste grunnen til at vi ikke får servet markedet med ønskede boliger er i så fall at kommunens politikere ikke har sørget for sosial infrastruktur som for eksempel skoler.

Det er synd og dumt om Trondheim gjennom nullvekstavtalen ikke lengre skal gjøre det mulig for mennesker som ønsker å bo i randsonene rundt nærsentre. Hvis man ser på Tillerområdet, her har det vært en enorm utvikling de seineste år. Utbyggere har utviklet familieboliger som markedet har tatt imot med åpne armer. Block Watne AS har i likhet med en rekke andre aktører bygget boliger i området til riktige priser også for de som trenger plass til sine barn. Det har blitt utviklet meget gode bomiljø med parker, bilfrie tun osv. Det må være en drøm for barn å vokse opp i slike områder. På Tiller har kommunen også stått for utbyggingen av infrastruktur gjennom finansiering fra utbyggere. Det som er helt hoderystende er at den samme kommunen ikke har hengt med på sosial infrastruktur. Det mangler skoler på Tiller som i seg selv er en ganske stor by i norsk målestokk.

LES OGSÅ: Dette er prosjektene som fikk byggeskikkpris i Trondheim

Spørsmålet er: Hvis man stopper boligbygging/utvikling i disse randsonene, hvor flytter da disse potensielle beboerne? Jo, svaret er nok ganske enkelt – de flytter til nabokommuner. Det medfører i så fall mindre skatteinntekter til kommunen og mer trafikk. Disse beboerne jobber i stor grad i byen, men har verken lyst eller råd til å bo høyt på Nyhavna. Da blir deres alternativ Malvik, Skaun, Melhus osv.

Jeg mener en by må gi alternativer for kommunenes eksisterende og nye beboere i alle ulike livsfaser. Det er viktig at det utvikles høyere boliger for å dempe trafikk, men det er også viktig å holde boligbyggingen innenfor kommunegrensen for å opprettholde god skatteinntekt og hindre lang pendling i bil. Dagens utbygging av innfartsårer både i sør og nord vil også forenkle lang dagpendling i bil fra de som flytter ut av kommunen i jakten på bolig og bomiljø.

Med en god kollektivtransport fra nærsentre i randsonene vil trafikken kunne gå ned, og man får gode drabantbyer som forsyner seg selv med kultur, idrett, handel og gode oppvekstvilkår. Jobbpendlere vil kunne ta kollektivtransport fra nærsentre inn til byen i stedet for å kjøre bil fra nabokommunen.

Erik Grannes 

Erik Grannes 

På forsiden nå