Debatt:

Nav svarer på kritikk fra ufør som vil jobbe  

Jeg tror vi har en del å gå på og at flere uføretrygdede enn i dag kan ha et arbeidsforhold, gitt at de ønsker det selv.

Nav har et klart samfunnsoppdrag: Vi skal hjelpe folk ut i arbeidslivet, og gi støtte slik at flest mulig kan stå i jobb.   Foto: Leif Arne Holme

Saken oppdateres.

I et leserinnlegg tirsdag 27. august skriver Merethe Foss-Rynning om sin situasjon som ufør, og sitt brennende ønske om å komme tilbake til arbeidslivet. Veien dit opplever hun som unødvendig lang og tung og etterlyser mer hjelp og støtte fra Nav.

LES OGSÅ: Det ligger ikke for en gammel mann å snakke om følelser.

Nav har et klart samfunnsoppdrag: Vi skal hjelpe folk ut i arbeidslivet, og gi støtte slik at flest mulig kan stå i jobb. Dette gjelder også for personer med uføretrygd, da vi vet at mange uføre ønsker å jobbe det de kan. Etter uførereformen fra 2015 har de også anledning til dette. I Trøndelag kombinerer nå 19 prosent av de 32 000 med uføretrygd, det vil si rundt 6000 personer, uføretrygden med arbeid. Dette er positivt, men med det arbeidskraftbehovet som vi har i fylket for tiden, kunne kanskje andelen vært høyere. Også fordi vi i dag har teknologi som blant annet skaper nye jobber, og som gjør at vi kan tilrettelegge på flere og andre måter, enn for bare noen år siden.

LES OGSÅ: Nav kan kreve at kvinner opererer bort livmor

Jeg tror altså vi har en del å gå på og at flere uføretrygdede enn i dag kan ha et arbeidsforhold, gitt at de ønsker det selv, naturligvis.

Jeg kjenner ikke detaljene i Foss-Rynnings historie, men vil likevel si at vi i Nav både ønsker og skal bistå med kunnskap om mulighetene som finnes i arbeidsmarkedet, og hvilke aktuelle veier som man kan ta for å komme dit. I dag har vi også flere karrieresentre i fylket, som kan gi veiledning. Det er ikke sikkert at Nav kan bistå med støtte til selve utdanningsløpet. Vi har begrenset med midler til dette og utdanningsstøtte er noe som må vurderes individuelt. Vi oppfordrer derfor Foss-Rynning til å ta kontakt med sitt lokale Nav-kontor, slik at Foss-Rynning og Nav i fellesskap igjen kan se på hvilke muligheter som finnes og legge en plan for dette.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen påFacebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå