Debatt:

Er det greit at barna på to av skolene i byen lærer mindre enn sine jevnaldrende?

Ledre i FAU Byåsen skole, Aud Kristin Saltvik, er bekymret for hvordan skolegang uten hjemmeleker vil bli. Det er også denne debattanten.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Det er mange spørsmål som melder seg når en leser i Adresseavisen 28. august at fire skoler i Trondheim skal innføre leksefri, derav to skoler uten noen kompenserende tiltak. Det første er begrunnelsen. Politisk ledelse har bestilt en utprøving av leksefri skole, har de virkelig bestilt et alternativ hvor lekser utgår og intet annet skal skje?

Ifølge kommunaldirektøren for oppvekst og utdanning viser forskning at lekser, også når det gis leksehjelp, bidrar til økte ulikheter mellom barn. Hvilke ulikheter mener hun, og økte i forhold til hva? Vil f.eks. mer leksehjelp gi mer ulikhet eller mindre? Rektor på Flatåsen skole sier at ikke alle elever får samme hjelp hjemme.

LES OGSÅ: - Målet må være mer læring, ikke mer stress

Er tanken at ulikhetene blant barn på Byåsen og Romolslia skal minskes ved at hjelp hjemme reduseres? Kommunaldirektøren synes ikke å ta foreldrene helt på alvor når hun mener at foreldre er skeptiske fordi de ikke er i informert nok. Kommunen kan ikke informere bort at de iallfall for to skoler innfører redusert innsats fra elevene, og innsats er nødvendig for læring.

Rektor på Byåsen skole, som i likhet med foreldrene ikke er informert skikkelig, uttaler at han er ambivalent til lekser, og mener at hvis de skal gis, må de være fornuftige. En skulle tro at han er særdeles velplassert for å sikre at leksene på hans skole er fornuftige, hva han nå enn mener med fornuftig lekse.

LES OGSÅ: Kronikk: Ingen lekser eller bedre lekser?

Videre sier han at vi (dvs. Byåsen skole) ønsker å være med i dette prosjektet for å se om motivasjonen stiger og læringsutbyttet øker. Mener han at lekser (selv de fornuftige) er så demotiverende at elevene av den grunn lærer mer uten lekser enn med? Han mener at prosjektet gir en stor mulighet til å kartlegge hva lekser skal være på Byåsen. Hvordan finne ut av det når lekser bare sløyfes?

LES OGSÅ: Leksefri skole – en svært dårlig idé, men veldig behagelig for mor og far?

Lekser fører til at barn lærer mer, står det i Adresseavisens leder dagen etterpå, som likevel går varmt inn for disse forsøkene. Så da er det greit at barna på to av skolene i byen lærer mindre enn sine jevnaldrende? For dette er hovedspørsmålet: Hvordan skal kommunen og skolen sikre at disse barna ikke blir skadelidende ved dette forsøket? Hvordan skal det evalueres uten at det blir for mye evaluering? Hva skal til for at forsøket stoppes? Omtalen i avisen gir ikke noe svar. Vi får bare håpe at foreldrene følger særdeles nøye med på et prosjekt som slik det er presentert i pressen, virker lite gjennomtenkt og med liten omtanke for virkningen på barna.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen påFacebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå