Debatt:

Sp-Vigdenes om Stjørdal: Annerledeskommunen

Hvis din familie eller din bedrift skulle ha ønske om å flytte til Stjørdal, så er dere hjertelig velkommen, skriver ordfører Ivar Vigdenes i dette debattinnlegget.   Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Variasjon, mangfold og valgfrihet er et gode i seg selv. Det legger vi i alle fall til grunn for politikken i Stjørdal. Det gjør vi så vel i tjeneste-, distrikts- som i bypolitikken vår. Vi liker å kalle dette for visjonen om en annerledeskommune.

I Stjørdal skal du kunne få velge å bo i en enebolig med stor tomt oppe i en av grendene våre, og hvor et skole- og barnehagetilbud finnes i nærmiljøet. Vi har soner for spredt boligbygging og er liberale i fradelinger. Et nytt verktøy framover vil også være opparbeidelsen av kommunale grendefelt. Alt for å forsikre oss om at utviklingen fortsetter som den har gjort i de siste 20 årene: At alle stjørdalinger får bo og vokse opp i lokalsamfunn som er i vekst og i framgang.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

ivar vigdenes  Foto: stjørdal kommune

Du skal også kunne velge å bo i kommunedelssentra våre i Hegra, Lånke og Skatval. Dette vel vitende om at idrettshaller og bosenter er blitt bygd ut i de alle, samtidig som det alltid skal finnes ledige tomter i kommunale- eller private boligfelt der. Eller du skal kunne få bosette deg i en sterkt fremvoksende og stadig mer urbanisert by. Denne med et bredt spekter av leilighetstilbud i sentrum, og eneboligtomter voksende i nordøstlig retning for sentrumskjernen.

LES OGSÅ: Er det identitetskrise i Stjørdal?

Dette kan du videre gjøre i trygg forvissning om at antallet arbeidsplasser har økt og skal øke enda mer enn antallet innbyggere i yrkesaktiv alder. Tilbudet av arbeidsplasser er derfor stort både for deg som kommer flyttende hit, og for dem som skal vokse opp her etter deg. Bredden i arbeidsplasstilbudet er faktisk nest størst i hele Norge (etter Oslo!). Og fraværet av eiendomsskatt på både bolig, næring og fritidsbebyggelse gjør oss stadig mer annerledes. Det er utvilsomt et konkurransefortrinn for så vel familieøkonomi som bedriftsøkonomi, samtidig som kommunen på stadig flere områder ligger i front innenfor kommunal tjenesteutvikling.

LES OGSÅ: Bompengeopprøret er et resultat av dårlig planlegging

Den siste pilaren i visjonen om annerledeskommunen er knyttet til fritidstilbudet. Nært både utmark og friluftsliv er vi i rikt monn, samtidig som idretten over hele kommunen er understøttet i stort omfang sammenlignet med andre kommuner. De siste årene har vi bygget ut sentrum og nylig vedtatt en sentrumsplan som legger grunnlaget for ytterligere store investeringer i årene som kommer. Derfor bygget også kommunen kulturhuset Kimen, den største kulturinvesteringen som noen norsk kommune har gjennomført relativt til sin størrelse.

Og derfor er vårt klare siktemål å bli arrangementskommune nr. 1 i Norge fordi det ikke bare gir oss verdiskaping og arbeidsplasser, men også opplevelser rett utenfor vår stuedør som andre må reise langt for å oppleve. Her er vi allerede langt på vei mot mål med både en rekke NM-er, årlig rallycrossturnering, hovedsete for opera Trøndelag, internasjonal bluesfestival, landsskytterstevne og jevnlig rullerende messer.

LES OGSÅ: Sjokkmåling for Senterpartiet i Stjørdal

Hvis din familie eller din bedrift skulle ha ønske om å flytte til Stjørdal, så er dere hjertelig velkommen. Også i norsk og trøndersk sammenheng er det et poeng at ikke alle kommuner er like og gjør det samme. Variasjon, mangfold og valgfrihet er et gode i seg selv!

På Stjørdal skaper vi velferd og vekst – i by og bygd – uten eiendomsskatt.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen påFacebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå