Debatt:

Høyre om kulturpolitikk: Hva er galt med de private kulturskolene?

Kjetil Utne trekker frem Lets Dance, Step by Step, Musikalfabrikken, Teaterlaget BUL og AKKS. På bildet er vokallærer Bogey Stefansdottir og AKKS-elev Lucia Barcena.  Foto: Emilie Sofie Olsen

Saken oppdateres.

Den kommunale kulturskolen i Trondheim er et fantastisk tilbud. Problemet er at en stadig mindre andel av elevene i Trondheimsskolen har fått plass i kulturskolen siden 2005. Derfor er jeg glad for at Arbeiderpartiet snudde og til slutt støttet Høyre i at det trengs en opptrappingsplan for kulturskolen. Det gjenstår likevel ennå å se om dette blir fulgt opp i form av bevilgninger.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Kjetil Utne  Foto: Morten Antonsen

Når nesten 2000 må stå i kø for å få plass i den kommunale kulturskolen er det flott at vi har en rekke kulturskoletilbud som drives av private enten det er organisasjoner eller «kommersielle». Noen velger disse fordi det ikke var plass i kommunens kulturskole, andre fordi de private kulturskolene har andre tilbud eller benytter andre metoder. Uansett er det ingen tvil om at vi trenger dem. Mangfold er bra, ikke minst i kulturlivet.

LES OGSÅ: Hvilken markedsverdi har en martna?

Men private kulturskoler får ikke kommunal støtte. Derfor kan det bli dyrt for unge i lavinntektsfamilier å delta. Det er grunn til å spørre hvorfor en ungdom fra en familie med dårlig råd som ikke får plass i den kommunale kulturskolen ikke fortjener økonomisk støtte. Og hvorfor kan ikke kommunen bidra med gratis lokaler på skoler og andre steder til de private kulturskolene?

Arbeiderpartiet var i bystyret tydelige på at de ikke likte den «privatisering» det ville være å legge rette for private og ideelle kulturskoler.

Men hvem er disse private kulturskoletilbudene? Det dreier seg om private pianolærere, om idealistene bak danseinstitutter som Lets Dance og Step by Step, om Musikalfabrikken, organisasjoner som Teaterlaget BUL og AKKS. Er det slik at dette er «velferdsprofitører» som gjør dette fordi de skal putte fellesskapets midler i egen lomme? Naturligvis ikke. Kulturlivet består av et mangfold av aktører og alle er like mye verdt uansett om du er ansatt i en stor organisasjon, er engasjert frivillig eller er selvstendig næringsdrivende.

Vi trenger dette mangfoldet. Vi må både øke antall elevplasser i den kommunale kulturskolen og la de tusen blomster blomstre i form av alternative kulturskoletilbud.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå