Debatt:

Manglende kunnskap om Svartlamoen

Det er lite hyggelig å kalle oss på Svartlamon for en «venstreorientert elite», skriver debattanten.  Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Frp-er Johan Nordbøe gikk ut i Adressa mandag 26. august hvor han foreslår at Svartlamon må rives for å gi plass til høyhus. Han følger deg opp med leserinnlegg 29. august hvor han gjentar at det bor en venstreorientert elite der. Det er for så vidt ikke noe nytt at Frp kommer med polariserende utspill mot grupper de ikke liker når det går dårlig på målingene, men det er likevel lite hyggelig at han omtaler de rundt 300 voksne og barna som bor på Svartlamon som en «venstreorientert elite».

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Kathrine E. Standal 

De som bor på Svartlamon er en svært mangfoldig gruppe, men felles for dem alle er at de har kommet inn på grunnlag av Svartlamon sine tildelingskriterier som er unge mennesker, nye folk, boligløse, økonomisk/sosialt vanskeligstilte, håndverkere, kunstnere, aktive ressurspersoner og innvandrere. Og å kalle disse for «elite» all den tid han selv har snakket med vennene sine i NHO og eiendomsbransjen om hvordan de best kan «utvikle» området er absurd.

At det er vanskelig å få bolig på Svartlamon kommer av at vi mottar over 100 søknader hvert år, men har ikke nok leiligheter til å tilby bolig til alle som ønsker å bo her, så om noe bør prosjektet utvides. Nordbøe ønsker å jevne hjemmene til 310 personer for å bygge høyere og tettere.

LES OGSÅ: Riv Svartlamoen, og bygg høyhus

I Trondheim bor det i snitt 3150 personer per kvadratkilometer, på Svartlamon er befolkningstettheten 12400 personer per kvadratkilometer, altså fire ganger tettere befolket enn gjennomsnittet i Trondheim, så det er jo litt påfallende at det er absolutt på Svartlamon hvor trehusbebyggelsen må raseres og det på død og liv må fortettes, og ikke på for eksempel Bakklandet, Pappenheim, Singsaker, Sverresborg, Ila eller Berg.

Nordbøe ønsker seg en bydel med bolig og næring, barnehage og boliger for barnefamilier. Svartlamon har alt dette allerede! Nærmere 100 personer har sitt arbeid på Svartlamon, det arrangeres over 180 arrangementer i Verkstedhallen og Lobbyen hvert år, 27 band øver her, blant annet flere som har vunnet spellemannspriser, amandapriser og som har mottatt kulturstipender og fylkeskunststipender. Det er 72 organisasjoner og foreninger registrert på området og mer enn femten gründervirksomheter har sin oppstart på Svartlamon, men holder nå til andre steder.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Svartlamoen er det grønne skiftet i praksis

Når det kommer til vedlikehold og restaurering av de da falleferdige bygningene stiftelsen overtok vedlikeholdsansvaret fra kommunen i 2001, så har Svartlamon brukt over 50 millioner kroner på å vedlikeholde bygningsmassen til kommunen. Vi har to fulltidsansatte snekkere med lang erfaring fra verneverdig bebyggelse, reguleringsplanen sier vi skal drive med skånsom rehabilitering, det vil si vi beholder det vi kan og bytter det vi må.

Resultatet av dette er at Svartlamon er den bydelen i Trondheim som har flest originale bygningsdeler. Beboerne har lagt ned store summer fra egen lomme og utallige dugnadstimer for å vedlikeholde sine leide leiligheter, i tillegg til å bidra på vedlikeholdsprosjekter i regi av boligstiftelsen.

LES LEDEREN: Uaktuelt å rive

Samtidig som vi vedlikeholder godt og gjennomfører løpende vedlikeholdsprosjekter, større rehabilitering og bygger nytt. Så krever en bygningmasse som kommunen har latt forfalle i 50 år frem til 2001 mye, derfor er det viktig at Svartlamon får en minst 50 år lang leiekontrakt. Med en langsiktig leiekontrakt vil Svartlamon kunne søke på langt flere midler og planlegge langsiktig vedlikehold, noe som ikke er mulig med så kortsiktige leiekontrakter vi har i dag.

LES OGSÅ: Rødt-kandidat og ansatt i kommunen: Vi må styrke barne- og familietjenesten

Nå er smaken som baken, og Svartlamon er mye rart, men Nordbøes påstand om at Svartlamon er «falleferdig, grått, trist og bærer preg av å ikke bli tatt vare på» er det vel neppe noen som faktisk har gått seg en tur på Svartlamon som vil være enige i. Med mindre intensjonen med utflukten var å pønske ut et polariserende valgkamputspill for å snu dårlige meningsmålinger.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå