Debatt:

Misforstått om konkurranse

Bodil Rabben, divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse, svarer i dette debattinnlegget på uttalelser som Linda Hofstad Helleland kom med i Adresseavisen 22. august.  Foto: Faksimile i Adresseavisen

Saken oppdateres.

Driver staten konkurranse med private aktører når den oppfyller informasjonsplikten? Ja, mener stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland (H), ifølge en artikkel fra 22. august. Selskapet NHI tilbyr helseinformasjon. De mener staten bruker sin myndighetsrolle til å gjøre det vanskelig for dem ved å tilby tilsvarende tjeneste på det offentlige nettstedet Helsenorge. Helleland ber statsrådene Bent Høie og Torbjørn Røe Isaksen rydde opp.

LES OGSÅ: Hun ber sine tidligere kolleger i regjeringen om å løse problemene som private bedrifter har med staten

Bodil Rabben 

Helsenorge er utviklet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet for e-helse har ansvaret for drift og utvikling. Helsenorge tilbyr én digital vei inn til den offentlige helsetjenesten. Større grad av mestring, en styrket pasientrolle og bedre helse er mål. Ifølge digitaliseringspolitikken i staten skal digitalisering gi en enklere hverdag for innbyggere og mer effektiv ressursbruk i det offentlige. Målene for den statlige kommunikasjonspolitikken er at innbyggerne skal få korrekt og klar informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter. Helsenorge er utviklet i tråd med politikken.'

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Innholdet på Helsenorge er i hovedsak en samling av innhold som allerede er eller var tilgjengelig på flere andre offentlige aktørers nettsider. Blant bidragsyterne er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og universitetssykehusene. Nettstedet inneholder helse- og rettighetsinformasjon som aktørene har skrevet i tråd med statens kommunikasjonspolitikk og egne samfunnsoppdrag. Utforming og faglig kvalitetssikring av artiklene finansieres av virksomhetene, og er en del av deres kommunikasjonsarbeid. At det offentlige driver informasjonsarbeid er ikke nytt. Alle som har besøkt en lege har sett informasjonsskriv og brosjyrer. Det nye Helsenorge startet med i 2011 er å samle og gjøre informasjonen tilgengelig ett sted. Ressursene utnyttes bedre når det samme innholdet ikke lenger utformes av flere offentlige aktører, men finnes på ett nasjonalt nettsted.

At direktoratet og aktørene som tilbyr informasjon på Helsenorge oppfyller sin informasjonsplikt og handler i tråd med digitaliseringspolitikken er ikke til hinder for at andre aktører kan tilby tilsvarende tjenester. De finnes i dag flere andre norske aktører som tilbyr helseinformasjon. Ikke minst er informasjon fra hele verden tilgjengelig på nett.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå