Debatt:

Helse Midt-Norge svarer bekymrede ansatte ved FysMed: Tilbudet til ryggpasienter vil bli ivaretatt

Fagsjef i Helse Midt-Norge, Henrik Sandbu, svarer Fysmed-klinikken.  Foto: Kristian Helgesen

Saken oppdateres.

I Adressa torsdag 12. september stiller ansatte ved FysMed-klinikken AS i Trondheim spørsmål om hvordan tilbudet til smertepasienter vil bli framover. Helse Midt-Norge RHF har som regionalt helseforetak ansvaret for å sørge for at pasienter i helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester. Det gjelder også spesialiserte rehabiliteringstjenester. Vi kan svare for tjenestene Helse Midt-Norge RHF har ansvaret for og vurderingene som er gjort så langt.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Helse Midt-Norge og FysMed-klinikken har en avtale om poliklinisk rehabilitering som gjelder fra 1.1.2017 til 31.12.2019. Avtalen omfatter pasienter med muskel- og skjelettsmerter og pasienter med fedme. Før avtalen ble inngått høsten 2016 ble det kunngjort at kjøpet av disse rehabiliteringstjenestene ville omfattes av en konkurranse før det ble inngått en ny avtale fra 2020. Helse Midt-Norge omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser og må ivareta kravet til konkurransen ved kjøp av tjenester. I løpet av våren 2019 er det gjennomført en vurdering av hvordan behovet for de tjenestene som omfattes av dagens avtale med FysMed-klinikken best kan dekkes framover. De aller fleste av pasientene som behandles ved FysMed-klinikken bor i tidligere Sør-Trøndelag fylke. Vurdering av behovet for en ny avtale har derfor skjedd i samarbeid med St. Olavs hospital.

LES OGSÅ: Smertepasienter mister rett til behandling

Gjennom behovsvurderingen har vi kommet til at St. Olavs hospital skal motta henvisninger fra fastlegene, utrede og sikre videre behandling for pasienter med muskel- og skjelettsmerter fra 2020. Det vil sikre en lik praksis med hensyn til rettighetsvurdering og utredning av disse pasientene. For å dekke behovet for videre behandling vil det gjennomføres en anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester. Før sommeren ble det gjennomført møter med 3 -5 mulige leverandører av slike tjenester. FysMed-klinikken var en av disse leverandørene. Etter sommeren er det utarbeidet en kravspesifikasjon og denne uka ble leverandørene orientert om at de snart vil få en invitasjon om å sende inn et tilbud. Avtalevarigheten vil være to år. Det vil gi en harmonisering av varigheten i øvrige avtaler innen spesialisert rehabilitering.

LES OGSÅ: Trude slet i mange år med smerter i ryggen.

Tilbudet til pasienter med muskel- og skjelettsmerter vil bli ivaretatt av St. Olavs hospital og leverandør det inngås avtale med. I tillegg til en ny avtale om poliklinisk rehabilitering for pasienter med muskel- og skjelettsmerter fra 2020, inngikk Helse Midt-Norge fra 2018 avtaler med fem private leverandører i helseregionen om dagrehabilitering eller døgnrehabilitering for pasienter med kroniske muskel- og bløtdelssmerter. Samlet sett vil tilbudet i helseforetakene i Helse Midt-Norge og i avtalene med private leverandører dekke behovet for spesialisert rehabilitering for disse pasientene.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå