Debatt:

Når du velger å sykle, gå eller ta buss, så skaper du en bedre by

Å gå litt eller sykle litt gir deg et lengre og bedre liv. Du må ikke løpe maraton for å bedre helsa. Det hjelper å gå til og fra bussen også.

Motto for årets mobilitetsuke er «Walk with us», med søkelys på trygghet når man ferdes som fotgjenger eller syklist. Mange vegrer seg for å sykle fordi det føles utrygt eller er til hinder for dem som går, skriver kommunens rådgiver.   Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Forskning viser med stadig større sikkerhet at selv beskjeden fysisk aktivitet gir målbare gevinster. 16-22. september arrangeres Europeisk Mobilitetsuke i mange europeiske og norske byer.

Christiane Solheim  Foto: Trondheim Kommune

Det er et årlig arrangement med Trondheim som fast deltaker. Disse dagene gir oss en anledning til å løfte fram alle mulighetene byens befolkning har fått til lettere å bevege seg mellom daglige gjøremål på en måte som er bra for den enkelte, for bymiljøet og for klimaet.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Årets motto er «Walk with us», med søkelys på trygghet når man ferdes som fotgjenger eller syklist. Mange vegrer seg for å sykle fordi det føles utrygt eller er til hinder for dem som går. Andre vil ikke gå fordi de må ferdes på steder som oppleves som utrygge. Tidspresset i en travel hverdag har selvsagt også noe å si. Alle tiltak handler om å skape tilgjengelighet og trygghet. Noen av dem:

  • Snarveier i lokalmiljøet
  • Lyssetting av snarveier og gangveier
  • Rekkverk i trapper og bakker
  • Skille trafikantgrupper ved nybygging av fortau og sykkelvei

LES OGSÅ: Historiske trøndelagsbilder: Det var trafikkaos for 50 år siden også

Vi vet at slike små og enkle tiltak virker. Vi vet også at når flere går og sykler, så blir det bedre plass på bussen og mindre kø for dem som må kjøre bil i rush. Plassen i en raskt voksende by som Trondheim blir gradvis mer begrenset. Vi må bruke gater og veger effektivt. Å erstatte unødvendige bilturer med grønne reisemåter er bra for deg og bra for byen vår. Du beveger deg i snitt 30 prosent mer om du tar buss enn om du kjører bil til jobb. En av to går faktisk mindre enn 500 meter pr dag og 30 000 bilreiser hver dag i Trondheim er på under 1 kilometer.

LES OGSÅ: Valget viser at Trondheim har én stor fordel

Uansett uvaner så er vi på rett veg, ikke minst takket være pengene i Miljøpakken. Her er noe av det myke trafikanter har fått i Trondheim siden 2010.

  • 41 kilometer sykkelanlegg, inkludert ni bruer for syklister og fotgjengere.
  • Over 300 flere parkeringsplasser for sykkel i Midtbyen.
  • 2400 sykkelstativ ved skolene.
  • Ca. 40 godt tilrettelagte snarveger, noen av de siste er bygd fram til nye stasjoner for metrobuss.
  • 16 skoler med tryggere skoleveg; fortau, gang- og sykkelveg eller sikrere kryss. Så seint som i august fikk Spongdal skole på Byneset ny gang- og sykkelveg, og Utleira skole fikk rustet opp den gamle traseen.

LES OGSÅ: Gjestekommentar: Avtroppende Frp-profil skulle gjerne ha stemt Høyre

Årets mobilitetsuke i Trondheim har et program som strekker seg fra mandag til lørdag. For oss handler mobilitetsuka også om å takke dere som allerede gjør byen vår bedre, gjennom å gå, sykle eller ta buss. Vi møter dere med matpakker som takk for at du tar bussen, pris til årets fotgjenger, konkurranser, elsykkeltesting, skopuss og sykkelservice. Dine små og store bidrag til grønn byutvikling betyr noe for oss alle.

Hva betyr dette for deg? Det er du som hver dag velger hvordan du skal dra på jobb, på trening, shopping eller kino. Når du velger å sykle, gå eller ta buss, så skaper du en by som det er godt å bo og puste i. Færre biler gir plass til flere mennesker, i tillegg går hele bussparken nå på grønt drivstoff. En grønn og frisk by gir plass til festival, musikk, kultur og folk. Vi vet at enkeltpersoners valg påvirker nærmiljøet. Kanskje påvirker du naboen, sjefen eller ungene? Kommunen og Miljøpakken kan tilrettelegge gjennom tiltak som skaper trygghet for syklister, gående og kollektivreisende. Det er likevel dine valg som skaper endring. Du velger hva som er ditt neste skritt.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå