Debatt:

Honnør til politikere som vil slippe til e-helse-gründere

Anna Ceselile Brustad Moe rykker ut med støtte til Linda Hofstad Helleland  Foto: Ole Martin Wold

Saken oppdateres.

Linda Hofstad Helleland (H) får helhjertet støtte fra innovasjons- og gründermiljø, etter at hun i Adressa 22. august krevde levelige og rettferdige rammevilkår for e-helse innovasjonsbedrifter. Det gir et viktig signal til alle norske innovasjonsmiljøer at lederen for Høyres næringsfraksjon på Stortinget tar den uholdbare konkurransesituasjonen opp mot det offentlige for private e-helsebedrifter opp med både helse- og næringsminister.

Hun tar det også inn i behandling av stortingsmeldingen om helsenæringen. Honnøren går også til Marte Løvik (Sp) som i bystyret i Trondheim nylig fikk vedtatt et tilleggsforslag fra Sp, Ap, MDG og KrF, om at videreutvikling av Helseplattformen skal legge til rette for bruk av lokalt næringsliv og gründere innen helseinformatikk som underleverandører i systemet.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Som Linda H. Helleland helt korrekt påpeker i Adressa «kan ikke det offentlige bruke våre skatteinntekter på å utkonkurrere en tjeneste som allerede finnes, og samtidig ødelegge for de som bidrar til skatteinntekter i velferdskassa». Dette gjelder de trønderske innovasjonsbedriftene Norsk Helseinformatikk, med sitt digitale helsebibliotek, og WTW med sitt markedsledende system for bestilling av legetime og annen kommunikasjon med legekontor.

Divisjonsdirektøren i Direktoratet for e-helse, Bodil Rabben, mener Helleland har misforstått konkurransesituasjonen, i et innlegg i Adressa 9. september. Dette viser sakens kjerne på en god måte. Direktoratet skjuler seg bak statens informasjonsplikt overfor befolkningen og regjeringens digitaliseringsstrategi. Direktoratet mener de selv skal utvikle tjenestene og drifte disse, når tjenestene allerede er utviklet av norske gründerbedrifter, og som foretrekkes både av befolkningen og norsk helsepersonell. NHO setter spørsmålstegn ved om dette kan kalles effektiv bruk av landets ressurser.

LES OGSÅ: Hun ber sine tidligere kolleger i regjeringen om å løse problemene som private bedrifter har med staten

Trønderske bedrifter risikerer nå å bli presset ut av markedet av det statlig e-helsebyråkratiet, som bruker store offentlige midler på å kopiere produkter som private innovasjonsbedrifter allerede har utviklet. WTW rammes også av en firkantet fortolking av regelverket om offentlig refusjon til fastleger.

WTW har de siste årene utviklet flere mobile, digitale applikasjoner og metoder for å gjøre hverdagen enklere for folk. De offentlige tilskuddene til fastlegene tar ikke høyde for at de selv skal ta ansvaret for den digitale utviklingen. Derfor koster det brukerne seks kroner per SMS-melding å benytte seg av WTWs tjeneste. Innovasjonsbedrifter må også tjene til livets opphold. Det er frivillig å bruke denne tjenesten, og de som benytter seg av ordningen får beskjed om kostnaden. Likevel sliter både pasienter, leger og WTW med å få det statlige helsebyråkratiets aksept for denne betalingsmodellen. Forbrukerrådets test viste for øvrig at ni av de ti legekontorene i Norge med best tilgjengelighet, bruker WTWs produkt; Helserespons.

LES OGSÅ: Misforstått om konkurranse

I stortingsmeldingen om helsenæring viser regjeringen til at det offentlige går for langt og i praksis konkurrerer med private innovasjonsbedrifter, men på helt ulike vilkår. Meldingen gjør det klart at regjeringen vil rette opp i denne uheldige situasjon. Det samme sier regjeringens politiske plattform, hvor den lover gode rammebetingelser for gründere, og at det skal bli slutt på at offentlige virksomheter skal gis særfordeler som fører til konkurransevridning. Linda H. Helleland fortjener honnør for å kreve en løsning som sikrer rettferdige rammebetingelser for e-helse innovasjonsbedrifter i Norge.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå