Debatt

Umusikalsk eller bare litt urytmisk fra Helse Midt-Norge?

FysMed-klinikken endret livet for meg og sparte trolig samfunnet for store summer i årene fremover, skriver Frode Lundgren. Livsstilendringene har åpnet øynene for stadig nye muligheter, som å sykle Lillehammer-Oslo.  Foto: privat

Saken oppdateres.

Når Helse Midt-Norge nå har varslet at de ikke lenger vil benytte seg av FysMed-klinikken i Trondheim sitt behandlingsopplegg for livsstilsendring ved overvekt, må det være lov å undre seg over om dette er en kynisk og umusikalsk budsjettmanøver eller om Helse Midt-Norge bare er litt ute av takt med samfunnet.

Frode Lundgren Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Dette kunne vært en sånn gladsak. En sak om en mann i 40-årene med stillesittende jobb i IT-bransjen som tok tak og i løpet av 18 måneder gikk ned over 70 kilo, en KMI som falt fra 48 (sykelig fedme) til helt ned mot normalen rett over 25. En som gikk fra en stillesittende livsstil til å springe halvmaraton, sykle Lillehammer-Oslo og trene 5-6 ganger i uka. Men dette handler ikke om meg. Jeg er jo ferdig hos FysMed. Det handler om de som ikke får samme mulighet.

FysMed-klinikken har et tilbud til overvektige.  Foto: privat

LES BAKGRUNN: Er det politisk vilje og aksept for at smertepasientene skal miste et vesentlig tilbud i vår region?

LES SVARET FRA HELSE MIDT: Tilbudet til ryggpasienter vil bli ivaretatt

FysMed-klinikken i Trondheim har siden 2012 hatt et ikke-kirurgisk, tverrfaglig poliklinisk tilbud for pasienter med sykelig overvekt. Da fastlegen i 2017 henviste meg til St. Olav ble tre typer behandling tilbudt; kirurgisk («slankeoperasjon»), lengre rehabiliteringsopphold på Røros, poliklinisk på FysMed-klinikken eller Betania Malvik.

Jeg ønsket å unngå kirurgi og mulige komplikasjoner samtidig som jobbsituasjon og familie gjorde flere ukers fravær vanskelig. Derfor var det FysMeds polikliniske tilbud som var avgjørende da jeg i enighet med legen på Fedmepoliklinikken på St. Olav ble henvist dit. Etter å ha vært overvektig siden barneskolealder ble også det tverrfaglige fokus på alle de forskjellige sidene ved problemet viktig.

Jeg fullført halvmaraton på dagen ett år etter oppstart på FysMed-klinikken.  Foto: privat

LES OGSÅ: Trude slet i mange år med smerter i ryggen

Jeg fikk hjelp til å endre min livsstil som en del av hverdagen, den hverdagen jeg må håndtere etter behandlingen og resten av livet. Jeg vil tro flere enn meg vil ha større sjanse for god effekt over tid med denne behandlingsformen enn den «unntakstilstanden» som ligger i kirurgi eller lengre perioder borte hjemmefra.

Når fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik Sandbu, i Adresseavisen 12. september svarer på de ansatte ved FysMeds bekymring over effekten av en nedleggelse av dette tilbudet, merker jeg meg at fremtidig tilbud rundt overvektsbehandling ikke nevnes med ett ord. Det vises til en anbudskonkurranse som - såvidt jeg vet - ikke engang omfatter behandling av overvekt. Vi kan dermed bare spekulere om planer for tilbudet fra 2020. Siden Helse Midt-Norge så sent som i 2017 valgte å legge ned dagtilbudet ved Betania Malvik og i praksis tilbudet på Røros til fordel for nyoppstartede Hysnes Helsefort, er det rimelig å anta at en heller ikke denne gang vil prioritere å ivareta et lavterskel poliklinisk tilbud og et eksisterende fagmiljø.

LES OGSÅ: Merethe (49) drømte om å løpe maraton. Nå trener hun på å lære seg å gå igjen

Så hva er svaret fra Helse Midt-Norge til personer som er i situasjonen jeg var i, og som har et medisinsk behov for hjelp? «Synd!». Er det bevisst at det som tilbys disse er kirurgi eller lengre opphold borte fra hjem, familie og jobb? Eneforsørger som ikke kan være bortreist? Synd! Selvstendig næringsdrivende uten økonomisk mulighet til å være borte fra jobb i lang tid? Synd!

Mens andre behandlingsområder nettopp bygger opp poliklinisk behandling på grunn av lavere kostnader og dermed mulighet for et tilbud til flere, går Helse Midt-Norge her i motsatt retning? Hvor mange færre skal få hjelp? Hva er de samfunnsøkonomiske konsekvensene? Er det kun en smart budsjettmanøver hvor lønnsomheten for helseforetaket økes med mer kompliserende diagnosekoder og større støtte fra staten, mens samfunnskostnadene som følge av langvarig fravær fra jobb holdes utenfor helseforetakets regnskap? En kynisk prioritering fordi det rammer en gruppe ofte for skamfulle til å rope ut høyt nok? Kan de virkelig være så umusikalske?

LES OGSÅ: Ryggmargskadde får trene videre

Eller er bare Helse Midt-Norge litt i utakt med samfunnet? Ikke fått med seg at én av fire menn og én av fem kvinner har fedme? Så de ikke rapporten som estimerer at fedme koster Norge ca. 70 milliarder kroner i året? Fikk de ikke notatet fra Helsedirektoratet som sier at «dagens behandlingstilbud i helsetjenesten til mennesker med overvekt er mangelfullt (...)»?

FysMed-klinikken endret livet for meg og sparte trolig samfunnet for store summer i årene fremover. For dere som ikke har vært så heldige ennå … Synd!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå