Debatt

Fastleger reagerer sterkt på at FysMed-klinikken kan avvikles: -Alvorlig for pasientene

Det er svært vanskelig å forstå hvilke grunner som ligger bak en avgjørelse om å avvikle FysMed-klinikkens behandlingstilbud for mennesker med betydelige smerter og funksjonsproblemer, skriver innleggsforfatterne. Her viser fysioterapeut Ole Erik Furuberg pasientene skjelettoppbygging.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Vi har blitt kjent med at Helse Midt-Norge RHF (HMN) ikke ønsker å videreføre behandlingstilbudene ved FysMed-klinikken fra 2020. Klinikken har i drøyt 20 år hatt et svært godt behandlingstilbud til pasienter med plager fra muskel-skjelettsystemet. FysMed-klinikken har gjennom disse åra vært en faglig seriøs aktør når det gjelder utredning, diagnostisering og ikke minst med tanke på å kunne tilby et moderne, tverrfaglig, aktivt og mestringsorientert behandlingstilbud for pasienter med nakke, skulder- og korsryggsmerter. Klinikken har også inntil nylig hatt et behandlingstilbud til personer med kronisk smertesyndrom/fibromyalgi, samt personer med sykelig overvekt. Tilbudet til disse gruppene skal også avvikles.

LES OGSÅ: Helse Midt-Norge svarer bekymrede ansatte ved FysMed

Flere av byens fastleger har hatt en del av sin spesialisering i allmennmedisin ved FysMed-klinikken, da den fram til nå har vært godkjent som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering. Klinikken har i tillegg, som en av få, dokumentert at behandlingstilbudet er effektivt. Samlet sett har klinikken levert oppsiktsvekkende gode tjenester både med tanke på pasienttilfredshet, smertereduksjon og gjenvinne evnen til å stå i arbeid. FysMed-klinikken har vært en faglig trygg havn å kunne henvise til når pasientene har hatt smerter og funksjonsvansker i et omfang der fastlege og annet helsepersonells hjelp i primærhelsetjenesten har vært utilstrekkelig. Når fastlege har valgt å henvise til FysMed-klinikken er oftest vurderingen basert på årelange relasjoner og god kjennskap til pasientene og deres behov. En finner ingen grunn til å tro at andre skulle ha bedre forutsetninger for å vurdere hvilken behandling som skulle være formålstjenlig.

LES OGSÅ: Smertepasienter mister rett til behandling

Det er for oss uklart hvem som skal gi pasientene tilsvarende hjelp. Symptombyrden og funksjonsproblemene kan vanskelig nedreguleres for 2020 og åra framover. Denne typen helseplager representerer ikke bare en plagsom belastning for den enkelte pasient, men også et problem av samfunnsmessig stor betydning. Et velfungerende og reelt tverrfaglig team med årelang erfaring og høy kompetanse innenfor sitt fagfelt ser ikke ut til å være vesentlig verdsatt.

Belastende livserfaringer representerer en vesentlig risiko for sykdomsutvikling. Ikke minst er en slik sammenheng veldokumentert når det gjelder utvikling av kroniske smerter og fedme. Å bli avvist i møte med helsetjenesten vil trolig legge sten til byrden for pasienter i behov for behandling.

LES OGSÅ: Umusikalsk eller bare litt urytmisk Helse-Midt Norge?

Ansatte ved FysMed-klinikken beskriver i et tidligere avisinnlegg at representanter fra HMN har signalisert at pasienter med kroniske smerteplager i hovedsak skal avvises for behandling i spesialisthelsetjenesten. I sitt tilsvar vedkjenner HMN at de har ansvaret for å tilby helsetjenester for pasienter med kroniske smerter og at det er utformet en kravspesifikasjon for hva et behandlingstilbud skal inneholde. Signalet om at pasienter i stor grad skal avvises er ikke kommentert, men et mindretall av pasienter skal få tilbud om hjelp gjennom en konkurranseutsetting av anbud innen spesialisert rehabilitering. Varigheten av disse avtalene skal være to år og representere en «harmonisering» av avtaler innen rehabilitering.

Å bygge velfungerende og kompetente fagmiljøer for rehabiliteringstjenenster tar tid. En «harmonisering» av avtaler med kort tidshorisont og uforutsigbare rammer gir neppe trygge helsearbeidere eller mer harmoniske arbeidsmiljø. Trolig heller ikke gode rehabiliteringstjenester. Samkjørte team med felles faglig forståelse og en enhetlig tilnærming til pasientene er en absolutt forutsetning for god tverrfaglig behandling. En fragmentering av behandlingstilbudet og en pulverisering av et etablert kompetansemiljø kan neppe være veien å gå for å sikre god behandling.

Det er for oss svært vanskelig å forstå hvilket fornuftsgrunnlag som ligger bak en avgjørelse om å avvikle FysMed-klinikkens behandlingstilbud for mennesker med betydelige smerter og funksjonsproblemer. Avvisning gir ikke tilfriskning, men kan heller etterlate pasienten i større ensomhet og avmakt. Det er dessverre god grunn til å tro at beslutningen, vil medføre en alvorlig svekkelse av tilbudet til disse pasientene i vår region.


På forsiden nå