Debatt:

Tillitsbrudd og tapt omdømme

At sykehuset sørger for et godt pasientforløp tidligere på dagen, blir fort glemt når vedkommende pasient ikke blir fraktet hjem på grunn av uteblitt transport.

Hvordan kan Pasientreiser som har ansvaret for å transportere de sykeste pasientene, innføre et nytt datasystem med så store svakheter? Spør pasient- og brukerombudet i Trøndelag.  Foto: Faksimile Adresseavisen 25. september

Saken oppdateres.

Som Pasient- og brukerombud i Trøndelag har jeg fulgt saken som gjelder dataproblemer hos Pasientreiser med interesse.

Etter å ha vært ombud noen år, har jeg litt erfaring med saker som ikke går slik de bør i vår helsetjeneste. Dette dreier seg om alt fra behandlingssvikt, feilbehandling, pasientskadeerstatning og mye annet. Det som imidlertid er spesielt i disse omtalte sakene som omhandler pasientreiser er at dette dreier som om de enkle og mest basale rettighetene av dem alle, nemlig å få pasienten til behandling og hjem etter behandling.

LES OGSÅ: Datakrøll førte til drosjekaos for pasienter

Pasientreiser er her ute i hardt vær, med rette! Hvordan kan Pasientreiser som har ansvaret for å transportere de sykeste pasientene, innføre et nytt datasystem med så store svakheter? Jeg har for øvrig registrert at pasientreiser har beklaget at dette kunne skje, som er bra.

Elin Hagerup pasient- og brukerombud i Trøndelag   Foto: jens petter søraa

Pasient- og brukerombudet har forståelse for at svikt kan skje, men hva gjør man for at dette ikke skal skje igjen. Her må Pasientreiser lære av helsetjenesten som de kjører på oppdrag for. Hvis en svikt/feil skjer i helsetjenesten er det et avvikssystem og en meldeordning som trer i kraft. Dette er et viktig system for å lære av tidligere feil og ikke minst forhindre at dette skjer igjen.

LES OGSÅ: Har sett på om lengre ventetid er farlig for pasienter

Å forhindre at slike ting skjer på nytt er viktig, ikke bare i disse konkrete sakene, men også andre saker som Pasient- og brukerombudene får kjennskap til gjennom året som omhandler pasientreiser. Det handler om å ivareta pasienten i hele pasientforløpet, inkludert transporten som er det siste leddet i et pasientforløp. Det er sårbare pasienter hvor mange er nyopererte, smertepåvirket og med dårlig fremkommelighet. Mange er også eldre uten følge.

Hva gjør en slik hendelse med tilliten pasienten og pårørende sitter igjen med, når man blir avglemt og transporten uteblir? Å ha tillit i hele pasientforløpet er viktig. Når siste etappen fra St. Olavs Hospital ender på denne måten, er det dette pasienten husker. At sykehuset sørger for et godt pasientforløp tidligere på dagen, blir fort glemt når vedkommende pasient ikke blir fraktet hjem på grunn av uteblitt transport. I saken som er omtalt i Adresseavisen, ble pasienten avglemt, sittende i mørket med store smerter. Det er dette man husker og ikke vil tilbake til. Dette er ødeleggende for omdømme til hele Helse Midt-Norge og ikke bare for pasientreiser.

LES OGSÅ: St. Olav kan få flere iskalde pasienter

Hvis man ikke klarer å holde styr på en av de mest grunnleggende forutsetningene som er å få pasienten hjem, så kan det medføre at pasienten heller ikke har tillit til de mer komplekse behandlingsforløpene man skal gjennom senere. Dette er uheldig for alle parter. Å ta tak i alle leddende og sørge for forsvarlig oppfølging, er noe pasientreiser bør gjøre sammen med oppdragsgiver.

Pasient- og brukerombudet i Trøndelag vil følge saken videre og fortsatt ha fokus på behandlingsforløpene inkludert syketransporten til pasientene og oppfordrer pasienter og pårørende til å ta kontakt ved behov for bistand eller for å formidle sine erfaringer.

På forsiden nå